ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1616 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. The American language : an inquiry into the development of English in the United States / by H.L. Mencken.

โดย Mencken, H. L.

เลขเรียกหนังสือ: 420 M536A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Alfred A. Knopf, 1963 (printing 1974)สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420 M536A] (1).

62. A manual for practical grammars / Doris Bartholomew.

โดย Bartholomew, Doris.

เลขเรียกหนังสือ: 415 B287M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mexico : Mexico Branch of the Summer Institute of Linguistics, 1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 B287M] (1).

63. Bible translating : an analysis of principles and procedures with special reference to aboriginal languages / by Eugene A. Nida

โดย Nida, Eugene A.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 N664B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : United Bible Societies, 1961, c1947สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 N664B] (2).

64. Semantics / John Lyons.

โดย Lyons, John.

เลขเรียกหนังสือ: 410.43 L991S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1981, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.43 L991S] (3).

65. A course in phonetics / Peter Ladefoged.

โดย Ladefoged, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 421.5 L154C 1982 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Harcourt Brace Jovanovich, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 421.5 L154C 1982] (3).

66. Ancient scripts and phonological knowledge / D. Gary Miller.

โดย Miller, D. Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 411 M647A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 411 M647A] (1).

67. พจนานุกรมภาพสามภาษา = Hpuk lai pa rom dui blui gum lo lo-e ceu pwi / โดย โสภา สะแนะ.

โดย โสภา สะแนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส984พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : สถาบันภาษาศาสตร์และศูนย์อบรมชาวเขาของมหาวิทยาลัยพายัพ, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส984พ] (1).

68. Describing morphosyntax : a guide for field linguists / Thomas E. Payne

โดย Payne, Thomas E.

เลขเรียกหนังสือ: 415 P346D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 P346D] (3).

69. PYU working papers in linguistics. Volume 1, Focus on phonology / edited by Debbie Paulsen

โดย Paulsen, Debbie | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 P999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Linguistics Department, Payap University Graduate School, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 P999] (2).

70. A translation of Maumwi : the Jinghpaw origin myth' and an ethno-semantic analysis of u'birds' / by Maran Ja Gun.

โดย Gun, Maran Ja.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 G975T (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap University, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 G975T] (1). Items available for reference: [Call number: 495.4 G975T] (1).

71. A Lao grammar for language learners / Pamela Sue Wright.

โดย Wright, Pamela Sue.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91915 W952L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thammasat University, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91915 W952L] (1).

72. Generative phonology : description and theory / Michael Kenstowicz, Charles Kisseberth

โดย Kenstowicz, Michael J | Kisseberth, Charles W.

เลขเรียกหนังสือ: 414 K36G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Orlando, Fla. : Academic Press, c1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 K36G] (2).

73. Elementary handbook of the Shan language / by J. N. Cushing

โดย Cushing, J. N.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 C985E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rangoon : American Babtist Mission Press, 1906สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 C985E] (2).

74. พจนานุกรมสามภาษา = Phuk lai pa rom dee bleeh gum lox loe ceu pwi

เลขเรียกหนังสือ: 413 พ174 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 พ174 2540] (2).

75. บี่สูอย่าเกป่องฮนาปอบา = เด็กเลี้ยงควายเผ่าบีซู = Children raising water buffalo / แต่งโดย สมชาย ปุยคำ

โดย สมชาย ปุยคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 ส239บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 ส239บ] (1).

76. หย่าเฉ่าหย่า = ลูกกำพร้า = Orphan children / แต่งโดย นงค์นุช เจษฎาไกรศรี และ เนวเลศ ต๊ะจันทร์

โดย นงค์นุช เจษฎาไกรศรี | เนวเลศ ต๊ะจันทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 น132ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 น132ห] (1).

77. อังบาอังโบงก่ำซอน = คำสอนของพ่อแม่ = Lessons from mother and father / แต่งโดย นิกร บัวสุวรรณ์

โดย นิกร บัวสุวรรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 น541อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวเจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 น541อ] (1).

78. บี่สูหน่าหว่า หน่าไถ = Bisu paddy rice planting cycle / แต่งโดย กองคำ วงค์ล๊วะ

โดย กองคำ วงค์ล๊ะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 ก345บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 ก345บ] (1).

79. พะไลฮ ไป พัรนาย บรู-อังกิด-ตั่ย พจนานุกรมสามภาษา = พจนานุกรมรูปภาพ บรู-อังกฤษ-ไทย = Bru-English-Thai picture dictionary / แต่งโดย พนัส พึ่งป่า

โดย มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 พ196พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 พ196พ] (1).

80. ฮยาบาแน่ะฉระล่า, กะไต, กะเซย = ช้าง, เสือ, กระต่ายและลิง = Elephant, tiger, rabbit and monkey / แต่งโดย กองคำ วงค์ล๊ะ

โดย กองคำ วงค์ล๊ะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 ก345ฮ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 ก345ฮ] (1).