ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 441 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. Content-based second language teaching and learning : an interactive approach / Marjorie Hall Haley, Theresa Y. Austin

โดย Haley, Marjorie Hall | Austin, Theresa Y.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 H168C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson/Allyn and Bacon, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0071 H168C] (1).

102. Teaching English language learners through the arts : a SUAVE experience / Merryl Goldberg, editor

โดย Goldberg, Merryl Ruth.

เลขเรียกหนังสือ: 372.5 T253 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson/Allyn and Bacon, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.5 T253] (1).

103. Linguistics for non-linguists : a primer with exercises / Frank Parker, Kathryn Riley

โดย Parker, Frank | Riley, Kathryn Louise.

เลขเรียกหนังสือ: 410 P239L 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson/Allyn and Bacon, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 P239L 2005] (1).

104. Program evaluation : alternative approaches and practical guidelines / Jody L. Fitzpatrick, James R. Sanders, Blaine R. Worthen

โดย Fitzpatrick, Jody L | Sanders, Jamer R | Worthen, Blaine R.

เลขเรียกหนังสือ: 379.154 F559P 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson/Allyn and Bacon, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 379.154 F559P 2004] (1).

105. Mastering ESL and bilingual methods : differentiated instruction for culturally and linguistically diverse (CLD) students / Socorro G. Herrera, Kevin G. Murry

โดย Herrera, Socorro Guadalupe | Murry, Kevin G.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 H565M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson/Allyn and Bacon, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 H565M] (1).

106. Second language acquisition : an advanced resource book / Kees De Bot, Wander Lowie and Marjolijn Verspoor

โดย De Bot, Kees | Lowie, Wander | Verspoor, Marjolijn.

เลขเรียกหนังสือ: 418 D278S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418 D278S] (1).

107. Teaching English : a handbook for primary and secondary school teachers / Andrew Goodwyn & Jane Branson

โดย Goodwyn, Andrew | Branson, Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 G657T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 G657T] (1).

108. The language of comics / Mario Saraceni

โดย Saraceni, Mario.

เลขเรียกหนังสือ: 741.509 S243L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 741.509 S243L] (1).

109. Teachers exploring tasks in English language teaching / edited by Corony Edwards and Jane Willis

โดย Edwards, Corony | Willis, Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0711 T253 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Palgrave, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0711 T253] (1).

110. Debates in ESOL teaching and learning : culture, communities and classrooms / Kathy Pitt

โดย Pitt, Kathy.

เลขเรียกหนังสือ: 428.00711 P688D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.00711 P688D] (1).

111. Lexical priming : a new theory of words and language / Michael Hoey

โดย Hoey, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 413.028 H696L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 413.028 H696L] (1).

112. Teaching adult second language learners / Heathe McKay, Abigail Tom

โดย McKay, Heather | Tom, Abigail.

เลขเรียกหนังสือ: 418.00715 M153T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York. : Cambridge University Press, 2005, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.00715 M153T] (1).

113. Teaching large multilevel classes / Natalie Hess

โดย Hess, Natalie.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 H586T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2004, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 H586T] (1).

114. Language learning in distance education / Cynthia White

โดย White, Cynthia.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 W583L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Camgridge, U. K. : Cambridge University Press, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0071 W583L] (1).

115. Teach business English / Donna Sylvie

โดย Donna, Sylvie.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 D685T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2004, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 D685T] (1).

116. Teaching English one-to-one / Priscilla Osborne

โดย Osborne, Priscilla.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 O81T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Modern English, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 O81T] (1).

117. Teaching English with information technology / David Gordon Smith and Eric Baber

โดย Smith, David Gordon | Baber, Eric.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 S645T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Modern English, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 S645T] (1).

118. An integrated theory of language teaching : and its practical consequences / Hector Hammerly

โดย Hammerly, Hector Marcel.

เลขเรียกหนังสือ: 407.1 H224I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Blaine, Wa. : Second Language Publications, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 407.1 H224I] (1).

119. The art of teaching writing / Lucy McCormick Calkins

โดย Calkins, Lucy McCormick.

เลขเรียกหนังสือ: 808.0420712 C155A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Portsmouth, N.H. : Heinemann, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.0420712 C155A] (1).

120. Understanding language teaching : from method to postmethod / B. Kumaravadivelu

โดย Kumaravadivelu, B.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 K96U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mahwah, N. J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0071 K96U] (1).