ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 441 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. Beyond methods : macrostrategies for language teaching / B. Kumaravadivelu

โดย Kumaravadivelu, B.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 K96B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven : Yale University Press, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0071 K96B] (1).

122. Text-based syllabus design / Susan Feez with Helen Joyce

โดย Feez, Susan | Joyce, Helen | National Centre for English Language Teaching and Research (Australia).

เลขเรียกหนังสือ: 428.24071 F295T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sydney : National Centre for English Language Teaching and Research, Macquarie University, 2002, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24071 F295T] (1).

123. Insights from the common European framework / edited by Keith Morrow

โดย Morrow, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007104 I59 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007104 I59] (1).

124. Foundations of problem-based learning / Maggi Savin-Baden and Claire Howell Major

โดย Savin-Baden, Maggi | Major, Claire Howell | Society for Research into Higher Education (United Kingdom).

เลขเรียกหนังสือ: 378.17 S267F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Maidenhead, England : Society for Research into Higher Education & Open University Press, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.17 S267F] (1).

125. Beyond the sentence : introducing discourse analysis / Scott Thornbury

โดย Thornbury, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 420.141 T497B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Macmillan, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.141 T497B] (1).

126. Sociocultural theory and the genesis of second language development / J. P. Lantolf, S. L. Thorne

โดย Lantolf, James P | Thorne, S. L.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 L296S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 L296S] (1).

127. Teaching young language learners / Annamaria Pinter

โดย Pinter, Annamaria.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 P659T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 P659T] (1).

128. Second language needs analysis / edited by Michael H. Long

โดย Long, Michael H.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 S445 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2005สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

129. Agendas for second language literacy / Sandra Lee McKay

โดย McKay, Sandra Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 306.449 M153A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.449 M153A] (1).

130. Functional English grammar : an introduction for second language teachers / Graham Lock

โดย Lock, Graham.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L813F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2005, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L813F] (1).

131. The phonology of English as an international language : new models, new norms, new goals / Jennifer Jenkins

โดย Jenkins, Jennifer.

เลขเรียกหนังสือ: 421.5 J52P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 421.5 J52P] (1).

132. Grammar / Michael Swan

โดย Swan, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 415 S972G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 S972G] (1).

133. The learning strategies handbook / Anna Uhl Chamot ... [et al.]

โดย Chamot, Anna Uhl.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 L438 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: White Plains, N. Y. : Longman, c1999สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

134. How to teach grammar / Scott Thornbury

โดย Thornbury, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 T497H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Longman, 2006, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 T497H] (1).

135. Teaching language : from grammar to grammaring / Diane Larsen-Freeman

โดย Larsen-Freeman, Diane.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 L334T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Heinle, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 L334T] (1).

136. Learning new languages : a guide to second language acquisition / Tom Scovel

โดย Scovel, Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 S432L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Scarborough, Ont. : Heinle & Heinle/Thomson Learning, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 S432L] (1).

137. The elements of language curriculum : a systematic approach to program development / James Dean Brown

โดย Brown, James Dean.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 B878E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Heinle & Heinle, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 B878E] (1).

138. Pursuing professional development : the self as source / Kathleen M. Bailey, Andy Curtis, David Nunan

โดย Bailey, Kathleen M | Curtis, Andy | Nunan, David.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7155 B154P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Scarborough, Ont. : Heinle & Heinle/Thomson Learning, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.7155 B154P] (1).

139. Expertise in second language learning and teaching / edited by Keith Johnson

โดย Johnson, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 E96 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0071 E96] (1).

140. How to manage your distance and open learning course / Lucinda Becker

โดย Becker, Lucinda.

เลขเรียกหนังสือ: 374.40941 B395H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 374.40941 B395H] (1).