ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 441 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. Essential reading 4 : student book / Amanda French ; series editor, Scott Miles

โดย French, Amanda | Miles, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 E78 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Macmillan, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 E78] (1).

162. Teaching other subjects through English / Sheelagh Deller, Christine Price

โดย Deller, Sheelagh | Price, Christine.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 D357T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 D357T] (1).

163. How languages are learned / Patsy M. Lightbown and Nina Spada

โดย Lightbown, Patsy M | Spada, Nina.

เลขเรียกหนังสือ: 401.93 L723H 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.93 L723H 2006] (1).

164. The sociopolitics of English language teaching / edited by Joan Kelly Hall and William G. Eggington

โดย Hall, Joan Kelly | Eggington, William G.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Clevedon : Multilingual Matters, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 S678] (1).

165. Raclaiming the local in language policy and practice / edited by A. Suresh Canagarajah

โดย Canagarajah, A. Suresh.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 R299 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 R299] (1).

166. A history of English language teaching / A. P. R. Howatt with H. G. Widdowson

โดย Howatt, Anthony Philip Reid | Widdowson, H.G.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24071 H853H 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24071 H853H 2004] (1).

167. Academic writing : intercultural and textual issues / edited by Eija Ventola, Anna Mauranen

โดย Ventola, Eija | Mauranen, Anna.

เลขเรียกหนังสือ: 808.04207 A168 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins Publishing, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.04207 A168] (1).

168. Action research for language teachers / Michael J. Wallace

โดย Wallace, Michael J.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0072 W192A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2003, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0072 W192A] (1).

169. About language : tasks for teachers of English / Scott Thornbury

โดย Thornbury, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 T497A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2007, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 T497A] (1).

170. Language teacher supervision : a case-based approach / Kathleen M. Bailey

โดย Bailey, Kathleen M.

เลขเรียกหนังสือ: 418.00711 B154L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.00711 B154L] (1).

171. Teach English : a training course for teachers : teacher's workbook / Adrian Doff

โดย Doff, Adrian.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2407 D653T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2007, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2407 D653T] (1).

172. Teaching children English : a training course for teachers of English to children / David Vale with Anne Feunteun

โดย Vale, David | Feunteun, Anne.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 V149T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2003, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 V149T] (1).

173. Voices from the language classroom : qualitative research in second language education / edited by Kathleen M. Bailey and David Nunan.

โดย Bailey, Kathleen M | Nunan, David.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 V889 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 1998, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 V889] (1).

174. 500 activities for the primary classroom / Carol Read

โดย Read, Carol.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 R282F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Macmillan Education, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 R282F] (1).

175. Second language conversations / edited by Rod Gardner and Johannes Wagner.

โดย Gardner, Rod | Wagner, Johannes.

เลขเรียกหนังสือ: 404.2 S445 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Continuum, 2005, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 404.2 S445] (1).

176. Reward pre-intermediate : resource pack : communicative activities for students of English / Susan Kay

โดย Kay, Susan.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 K23R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. : Macmillan/Heinemann, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 K23R] (1).

177. Classroom management in language education / Tony Wright

โดย Wright, Tony.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 W953C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 W953C] (1).

178. Idioms : description, comprehension, acquisition, and pedagogy / Dilin Liu

โดย Liu, Dilin.

เลขเรียกหนังสือ: 428 L783I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Routledge, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 L783I] (1).

179. Spoken English, TESOL and applied linguistics : challenges for theory and practice / edited by Rebecca Hughes.

โดย Hughes, Rebecca.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 S762 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 S762] (1).

180. Teaching practice handbook / Roger Gower, Diane Phillips, Steve Walters

โดย Gower, RoGer | Phillips, Diane | Walters, Steve.

เลขเรียกหนังสือ: 420.7 G723T 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Macmillan Education, 2005, c1995ชื่อเรื่องอื่น: Teaching practice : a handbook for teachers in training.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.7 G723T 2005] (1).