ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 441 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. Teaching reading skills in a foreign language / Christine Nuttall

โดย Nuttall, Christine.

เลขเรียกหนังสือ: 428.407 N979T 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Macmillan, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.407 N979T 2005] (1).

182. Management and marketing : with mini-dictionary of 1,000 common terms / Ian MacKenzie

โดย MacKenzie, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6338 M156M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Heinlel/Cengage Learning, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.6338 M156M] (1).

183. Teaching second-language writing : interacting with text / Cherry Campbell

โดย Campbell, Cherry.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 C187T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove : Heinle & Heinle, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 C187T] (1).

184. Learning about language assessment : dilemmas, decisions, and directions / Kathleen M. Bailey.

โดย Bailey, Kathleen M.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0076 B154L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove : Heinle & Heinle , c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0076 B154L] (1).

185. Exploring second language classroom research : a comprehensive guide / David Nunan, Kathleen M. Bailey

โดย Nunan, David | Bailey, Kathleen M.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0072 N972E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Heinle/Cengage Learning, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0072 N972E] (1).

186. Interviewing : speaking, listening, and learning for professional life / Rob Anderson, G. Michael Killenberg

โดย Anderson, Rob | Killenberg, G. Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 158.39 A549I 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Oxford University Press, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.39 A549I 2009] (1).

187. Reading images : the grammar of visual design / Gunther Kress and Theo van Leeuwen.

โดย Kress, Gunther | Van Leeuwen, Theo.

เลขเรียกหนังสือ: 701 K92R 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2006 (reprinted 2007)สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 701 K92R 2006] (1).

188. Just a phrase I'm going through : my life in language / David Crystal

โดย Crystal, David.

เลขเรียกหนังสือ: 410.92 C957J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, Oxon : Routledge, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.92 C957J] (1).

189. Translation and technology / C.K. Quah

โดย Quah, Chiew Kin.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 Q1T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 Q1T] (1).

190. The content analysis reader / Klaus Krippendorff, Mary Angela Bock, [editors].

โดย Krippendorff, Klaus | Bock, Mary Angela.

เลขเรียกหนังสือ: 401.41 C761 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.41 C761] (1).

191. Language and media : a resource book for students / Alan Durant and Marina Lambrou.

โดย Durant, Alan | Lambrou, Marina.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23014 D951L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, Oxon : Routledge, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23014 D951L] (1).

192. Cultural practices of literacy : case studies of language, literacy, social practice, and power / edited by Victoria Purcell-Gates.

โดย Purcell-Gates, Victoria.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2244 C968 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2244 C968] (1).

193. Statistical analyses for language assessment / Lyle F. Bachman

โดย Bachman, Lyle F.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0076 B124S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2004 (2005 printing)สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0076 B124S] (1).

194. Assessing language through computer technology / Carol A. Chapelle and Dan Douglas

โดย Chapelle, Carol A | Douglas, Dan.

เลขเรียกหนังสือ: 418.00285 C462A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.00285 C462A] (1).

195. Research genres : explorations and applications / John M. Swales

โดย Swales, John M.

เลขเรียกหนังสือ: 428.00711 S971R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2004 (2005 printing )สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.00711 S971R] (1).

196. Teaching second language reading / Thom Hudson

โดย Hudson, Thom.

เลขเรียกหนังสือ: 407.1 H886T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 407.1 H886T] (1).

197. Conversational interaction in second language acquisition : a collection of empirical studies / edited by Alison Mackey.

โดย Mackey, Alison.

เลขเรียกหนังสือ: 418 C766 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418 C766] (1).

198. Christian and critical English language educators in dialogue : pedagogical and ethical dilemmas / edited by Mary Shepard Wong and Suresh Canagarajah

โดย Canagarajah, A. Suresh | Wong, Mary Shepard.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 C555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Routledge, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 C555] (1).

199. The ecology and semiotics of language learning : a sociocultural perspective / by Leo van Lier

โดย Van Lier, Leo.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 V217E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Kluwer Academic Pub., c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 V217E] (1).

200. Sociocultural theory and the teaching of second languages / edited by James P. Lantolf and Matthew E. Poehner

โดย Lantolf, James P | Poehner, Matthew E.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London ; Oakville, Conn. : Equinox, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0071 S678] (1).