ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 441 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. Implementing the lexical approach : putting theory into practice / Michael Lewis

โดย Lewis, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 420.74 L675I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hove, England : Language Teaching Pub., 2001, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.74 L675I] (1).

22. The Lexical approach : the state of ELT and a way forward / Michael Lewis

โดย Lewis, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L675L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Heinle, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L675L] (1).

23. The practice of English language teaching / Jeremy Harmer.

โดย Harmer, Jeremy.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 H287P 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., completely rev. and updated.ข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 H287P 2002] (1).

24. Practical techniques for language teaching / Michael Lewis, Jimmie Hill

โดย Lewis, Michael | Hill, Jimmie.

เลขเรียกหนังสือ: 420.77 L675P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hove, England : Language Teaching Pub., 1999, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.77 L675P] (1).

25. The Internet and the language classroom / Gavin Dudeney

โดย Dudeney, Gavin.

เลขเรียกหนังสือ: 418.002854678 D845I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2001, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.002854678 D845I] (1).

26. English phonetics and phonology : a practical course / Peter Roach

โดย Roach, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 420 R628E 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2001, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420 R628E 2001] (1).

27. A course in language teaching : practice and theory / Penny Ur

โดย Ur, Penny.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 U72C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2002, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 U72C] (1).

28. How languages are learned / Patsy M. Lightbown and Nina Spada

โดย Lightbown, Patsy M | Spada, Nina.

เลขเรียกหนังสือ: 401.93 L723H 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2002, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.93 L723H 2002] (1).

29. Free play : improvisation in life and art / Stephen Nachmanovitch

โดย Nachmanovitch, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 153.35 N122F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y., : Jeremy P. Tarcher/Putnam, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.35 N122F] (1).

30. English for primary teachers : a handbooks of activities and classroom language / Mary Slattery, Jane Willis.

โดย Slattery, Mary | Willis, Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 S631E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2003, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.6 S631E] (2).

31. Doing second language research / James Dean Brown and Theodore S. Rodgers.

โดย Brown, James Dean | Rodgers, Theodore Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0072 B878D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0072 B878D] (1).

32. Task-based language learning and teaching / Rod Ellis.

โดย Ellis, Rod.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 E47T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2003สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

33. Drama with children / Sarah Phillips

โดย Phillips, Sarah.

เลขเรียกหนังสือ: 372.66 P555D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2001, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.66 P555D] (1).

34. Projects with young learners / Diane Phillips, Sarah Burwood and Helen Dunford

โดย Phillips, Diane | Burwood, Sarah | Dunford, Helen.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 P554P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2002, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.6 P554P] (1).

35. A course in language teaching : practice and theory / Penny Ur

โดย Ur, Penny.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 U72C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2002, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 U72C] (1).

36. Educational psychology / L. S. Vygotsky

โดย Vygotsky, L. S.

เลขเรียกหนังสือ: 370.15 V996E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : St. Lucie Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.15 V996E] (1).

37. Intelligence reframed : multiple intelligences for the 21st century / Howard Gardner

โดย Gardner, Howard.

เลขเรียกหนังสือ: 153.9 G227I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Basic Books, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.9 G227I] (1).

38. Researching pedagogic tasks : second language learning, teaching and testing / edited by Martin Bygate, Peter Skehan, Merrill Swain.

โดย Bygate, Martin | Skehan, Peter | Swain, Merrill.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 R432 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Longman, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0071 R432] (1).

39. Longman dictionary of language teaching and applied linguistics / Jack C. Richards and Richard Schmidt

โดย Richards, Jack C | Schmidt, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 418.003 L856 2002 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Longman, 2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 418.003 L856 2002] (1).

40. Methodology in language teaching : an anthology of current practice / edited by Jack C. Richards, Willy A. Renandya

โดย Richards, Jack C | Renandya, Willy A.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 M592 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. ; New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0071 M592] (2).