ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 441 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. Beginning to write : writing activities for elementary and intermediate learners / Arthur Brookes and Peter Grundy

โดย Brookes, Arthur | Grundy, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 372.623 B872B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2001, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.623 B872B] (1).

42. Curriculum development in language teaching / Jack C. Richards

โดย Richards, Jack C.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 R516C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2002, c2001สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

43. Using newspapers in the classroom / Paul Sanderson

โดย Sanderson, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 371.33 S216U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2001, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.33 S216U] (1).

44. Focus on form in classroom second language acquisition / Catherine Doughty and Jessica Williams

โดย Williams, Jessica | Doughty, Catherine.

เลขเรียกหนังสือ: 407.1 F652 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 1999, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 407.1 F652] (1).

45. The development of second language proficiency / edited by Birgit Harley ... [et al.]

โดย Harley, Birgit.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 D489 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 1996, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 D489] (1).

46. Collaborative action research for English language teachers / Anne Burns

โดย Burns, Anne.

เลขเรียกหนังสือ: 420.77 B967C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2001, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.77 B967C] (1).

47. Discourse analysis for language teachers / Michael McCarthy

โดย McCarthy, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 401.41 M123D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2002, c1991สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

48. Learner autonomy : a guide to developing learner responsibility / Agota Scharle, Anita Szabo

โดย Scharle, Agota | Szabo, Anita.

เลขเรียกหนังสือ: 370.1523 S311L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge Univesity Press, 2001, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.1523 S311L] (1).

49. Teaching languages to young learners / Lynne Cameron

โดย Cameron, Lynne.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 C182T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 C182T] (1).

50. Motivational stragegies in the language classroom / Zoltan Dornyei

โดย Dornyei, Zoltan.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 D714M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 D714M] (1).

51. Learning strategies in second language acquisition / J. Michael O'Malley, Anna Uhl Chamot

โดย O'Malley, J. Michael | Chamot, Anna Uhl.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 O54L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1995, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 O54L] (1).

52. The natural approach : language acquisition in the classroom / Stephen D. Krashen and Tracy D. Terrell

โดย Krashen, Stephen D | Terrell, Tracy D.

เลขเรียกหนังสือ: 418.071 K89N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, England : Pergamon Press, 1984, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.071 K89N] (1).

53. Second language learning theories / Rosamond Mitchell and Florence Myles

โดย Mitchell, Rosamond | Myles, Florence.

เลขเรียกหนังสือ: 418 M682S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Arnold, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418 M682S] (1).

54. Handbook of research on teaching the English language arts / edited by James Flood ... [et al.]

โดย Flood, James | International Reading Association | National Council of Teachers of English.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007073 H236 2003 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Mahwah, N. J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.007073 H236 2003] (1).

55. How to teach vocabulary / Scott Thornbury

โดย Thornbury, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 T497H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Longman, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 T497H] (1).

56. Applying educational research : a practical guide / Joyce P. Gall, M. D. Gall, Walter R. Borg

โดย Gall, Joyce P | Gall, Meredith Damien | Borg, Walter R.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 G162A 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson/Allyn and Bacon, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 G162A 2005] (1).

57. Developing a teaching portfolio : a guide for preservice and practicing teachers / Ann Adams Bullock, Parmalee P. Hawk

โดย Bullock, Ann Adams | Hawk, Parmalee P.

เลขเรียกหนังสือ: 371.144 A938D 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Pearson/Merrill Prentice-Hall, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.144 A938D 2005] (1).

58. The handbook of second language acquisition / edited by Catherine J. Doughty and Michael H. Long

โดย Doughty, Catherine J | Long, Michael H.

เลขเรียกหนังสือ: 418 H236 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malden, Mass. : Blackwell, 2004, c2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 418 H236] (1).

59. The survey methods workbook : from design to analysis / Alan Buckingham and Peter Saunders

โดย Buckingham, Alan | Saunders, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 300.723 B923S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Polity Press, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.723 B923S] (1).

60. Language development : an introduction / Robert E. Owens, Jr.

โดย Owens, Robert E.

เลขเรียกหนังสือ: 401.93 O97L 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Pearson/Allyn and Bacon, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.93 O97L 2005] (2).