ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 441 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. Assessing speaking / Sari Luoma

โดย Luoma, Sari.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0076 L964A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0076 L964A] (1).

82. Assessing vocabulary / John Read

โดย Read, John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 R283A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2004, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 R283A] (2).

83. Group dynamics in the language classroom / Zoltan Dornyei and Tim Murphey

โดย Dornyei, Zoltan | Murphey, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 D714G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 D714G] (1).

84. Materials evaluation and design for language teaching / Ian McGrath

โดย McGrath, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 M147M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2005, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 M147M] (1).

85. Teaching and learning vocabulary / I. S. P. Nation

โดย Nation, I. S. P.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 N277T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Heinle & Heinle Pub., c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 N277T] (1).

86. Raising silent voices : educating the linguistic miorities for the 21st century / Henry T. Trueba

โดย Trueba, Henry T.

เลขเรียกหนังสือ: 371.970973 T866R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Heinle & Heinle, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.970973 T866R] (1).

87. Language learning strategies : what every teacher should know / Rebecca L. Oxford

โดย Oxford, Rebecca L.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 O98L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Heinle & Heinle Pub., c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0071 O98L] (1).

88. Methodology in TESOL : a book of readings / Michael H. Long, Jack C. Richards, editors

โดย Long, Michael H | Richards, Jack C.

เลขเรียกหนังสือ: 428.64 M592 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Heinle & Heinle, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.64 M592] (1).

89. Dual language instruction : a handbook for enriched education / Nancy Cloud, Fred Genesee, Else Hamayan

โดย Cloud, Nancy | Genesee, Fred | Hamayan, Else.

เลขเรียกหนังสือ: 370.117 C647D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Thomson/Heinle, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.117 C647D] (1).

90. The English verb : an exploration of structure and meaning / Michael Lewis

โดย Lewis, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 425.6 L675E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Heinle, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425.6 L675E] (1).

91. One to one : a teacher's handbook / Peter Wilberg

โดย Wilberg, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 420.77 W664O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson Learning, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.77 W664O] (1).

92. Cooperative learning and second language teaching / edited by Steven G. McCafferty, George M. Jacobs, Ana Christina DaSilva Iddings

โดย McCafferty, Steven G | Jacobs, George M | DaSilva Iddings, Ana Christina.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 C778 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0071 C778] (1).

93. Evaluating second language education / edited by J. Charles Alderson, Alan Beretta

โดย Alderson, J. Charles | Beretta, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 371.97 E92 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.97 E92] (1).

94. Common European framework of reference for languages : learning, teaching, assessment / Council of Europe.

โดย Council of Europe.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 C855C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2004, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 C855C] (1).

95. The struggle to teach English as an international language / Adrian Holliday

โดย Holliday, Adrian.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 H739S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 H739S] (1).

96. Natural grammar / Scott Thornbury

โดย Thornbury, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 428.5 T497N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.5 T497N] (1).

97. Language acquisition and language socialization : ecological perspectives / edited by Claire Kramsch

โดย Kramsch, Claire.

เลขเรียกหนังสือ: 401.93 L287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Continuum, 2004, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.93 L287] (1).

98. Ecology of language acquisition / edited by Jonathan Leather and Jet van Dam

โดย Van Dam, Jet | Leather, Jonathan.

เลขเรียกหนังสือ: 401.93 E19 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dordrecht, Netherlands : Kluwer Academic Pub., c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.93 E19] (2).

99. Errors in language learning and use : exploring error analysis / Carl James

โดย James, Carl.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 J27E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Longman, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 J27E] (1).

100. Teaching and researching autonomy in language learning / Phil Benson

โดย Benson, Phil.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 B474T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Longman, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 B474T] (1).