ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 423 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The natural approach : language acquisition in the classroom / Stephen D. Krashen, Tracy D. Terrell.

โดย Krashen, Stephen D | Terrell, Tracy D.

เลขเรียกหนังสือ: 418.071 K89N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Phoenix ELT, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.071 K89N] (1).

2. Syntax : a functional-typological introduction. Volume 1 / T. Givon.

โดย Givon, T.

เลขเรียกหนังสือ: 415 G539S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 G539S] (2).

3. Foreign and second language learning / William T. Littlewood.

โดย Littlewood, William T.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 L781F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 L781F] (2).

4. Teaching English as a second language : techniques and procedures / Christina Bratt Paulston, Mary Newton Bruder.

โดย Paulston, Christina Bratt | Bruder, Mary Newton.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 P332T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : Winthrop, 1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 P332T] (3).

5. A cognitive approach to language learning / Peter Skehan

โดย Skehan, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 S627C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 S627C] (2).

6. SLA research and language teaching / Rod Ellis

โดย Ellis, Rod.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0072 E47S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1997ชื่อเรื่องอื่น: Second language acquistion research and language teaching.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0072 E47S] (2).

7. Second language research methods / Herbert W. Seliger, Elana Shohamy

โดย Seliger, Herbert W | Shohamy, Elana.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0072 S465S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0072 S465S] (2).

8. A survey of needs and problems in the use of English for nursing students at Payap University and nurses at McCormick Hospital = การสำรวจความจำเป็นความต้องการและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพและพยาบาลในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค / by Payupol Suthathothon.

โดย Payupol Suthathothon | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 404.2 P347S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1998หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 1998. ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจความจำเป็นความต้องการและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพและพยาบาลในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 404.2 P347S] (1), [Call number: 404.2 P347S] (1).

9. English language reading abilities and reading strategies of second-year students at Payap University, Chiang Mai Province, Thailand = ความสามารถในการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ประเทศไทย / by Kanchana Thearmtanachock.

โดย Kanchana Thearmtanachock | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 K16E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: ความสามารถในการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ประเทศไทย..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 3 | CHAPTER 2 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.4 K16E] (1).

10. An analysis of the English language needs of first-year MBA students at Payap University : an English for specific purposes approach = การวิเคราะห์ความต้องการด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาบริหารธุรกิจ (MBA) ปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยพายัพ : ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ / by Loh Tze Khoong.

โดย Loh, Tze Khoong | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 420.42 T998A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1998หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 1998. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ความต้องการด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาบริหารธุรกิจ (MBA) ปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยพายัพ : ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 420.42 T998A] (1).

11. Classroom language / Sagrario Salaberri

โดย Salaberri, Sagrario.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 S159C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Heinemann, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 S159C] (1).

12. Using the genre-based approach to teach personal recount writing to middle school students in State High School, No. 1, Sanchaung, Yangon / by Nant Esther.

โดย Esther, Nant | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34958 N191U (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34958 N191U] (1). Items available for reference: [Call number: 428.34958 N191U] (1).

13. The construction of supplementary exercises in CD-Rom for English (EN 101) at Lampang College of Commerce and Technology / by Supasin Pota-In.

โดย Supasin Pota-in | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.349591 S959C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2001หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL)) -- Payap University, 2001. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.349591 S959C] (3). Items available for reference: [Call number: 428.349591 S959C] (1).

14. A proposed supplementary speaking skill material for college English intensive reading for the first-year undergraduates of Arts and Sciences at Guizhou University of Technology, Guizhou, China / Tian Xiao Mei.

โดย Tian, Xiao Mei | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34951 T551P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.34951 T551P] (1).

15. A study of first-year students' writing using a genre-based approach at Yunnan Institute for Nationalities, Yunnan, China / by Ma Ling.

โดย Ma, Ling | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34951 M111S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.34951 M111S] (1).

16. Designing a business English course for third-year English majors at Guangxi University for Nationals, Guangxi Province, China / by Li Ying.

โดย Li, Ying | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L693D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.007 L693D] (1).

17. Proposed supplementary material project for Southwest Nationality Institute based on the learning styles of ethnic group students in Chengdu, Sichuan Province, People's Republic of China / by Wen Jie.

โดย Wen, Jie | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34951 W467P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.34951 W467P] (1).

18. Utilizing positive human relationships in a no-grade context to teach fundamental English with an emphasis on oral facility / by Pratchayanee Phuangjan.

โดย Pratchayanee Phuangjan | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.349591 P912U (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2001หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2001. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.349591 P912U] (1). Items available for reference: [Call number: 428.349591 P912U] (1).

19. Teaching English as a second or foreign language / Marianne Celce-Murcia, editor.

โดย Celce-Murcia, Marianne.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 T252 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass : Heinle & Heinle, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 T252 2001] (1).

20. Approaches and methods in language teaching / Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers.

โดย Richards, Jack C | Rodgers, Theodore Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 R516A 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0071 R516A 2002] (1).