ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 434 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Educational psychology / L. S. Vygotsky

โดย Vygotsky, L. S.

เลขเรียกหนังสือ: 370.15 V996E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : St. Lucie Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.15 V996E] (1).

2. Intelligence reframed : multiple intelligences for the 21st century / Howard Gardner

โดย Gardner, Howard.

เลขเรียกหนังสือ: 153.9 G227I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Basic Books, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.9 G227I] (1).

3. How to teach vocabulary / Scott Thornbury

โดย Thornbury, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 T497H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Longman, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 T497H] (1).

4. The English verb : an exploration of structure and meaning / Michael Lewis

โดย Lewis, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 425.6 L675E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Heinle, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425.6 L675E] (1).

5. Natural grammar / Scott Thornbury

โดย Thornbury, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 428.5 T497N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.5 T497N] (1).

6. Language, culture and identity : an ethnolinguistic perspective / Philip Riley

โดย Riley, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 R573L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Continuum, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 R573L] (1).

7. Changing English / edited by David Graddol ... [et al.]

โดย Graddol, David.

เลขเรียกหนังสือ: 420.9 C456 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, Oxon : Routledge, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.9 C456] (1).

8. Management and marketing : with mini-dictionary of 1,000 common terms / Ian MacKenzie

โดย MacKenzie, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6338 M156M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Heinlel/Cengage Learning, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.6338 M156M] (1).

9. Research methods for postgraduates / edited by Tony Greenfield

โดย Greenfield, Tony.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 R432 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Arnold, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.42 R432 2002] (1).

10. The natural approach : language acquisition in the classroom / Stephen D. Krashen, Tracy D. Terrell.

โดย Krashen, Stephen D | Terrell, Tracy D.

เลขเรียกหนังสือ: 418.071 K89N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Phoenix ELT, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.071 K89N] (1).

11. Syntax : a functional-typological introduction. Volume 1 / T. Givon.

โดย Givon, T.

เลขเรียกหนังสือ: 415 G539S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 G539S] (2).

12. Foreign and second language learning / William T. Littlewood.

โดย Littlewood, William T.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 L781F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 L781F] (2).

13. Teaching English as a second language : techniques and procedures / Christina Bratt Paulston, Mary Newton Bruder.

โดย Paulston, Christina Bratt | Bruder, Mary Newton.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 P332T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : Winthrop, 1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 P332T] (3).

14. A cognitive approach to language learning / Peter Skehan

โดย Skehan, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 S627C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 S627C] (2).

15. SLA research and language teaching / Rod Ellis

โดย Ellis, Rod.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0072 E47S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1997ชื่อเรื่องอื่น: Second language acquistion research and language teaching.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0072 E47S] (2).

16. Second language research methods / Herbert W. Seliger, Elana Shohamy

โดย Seliger, Herbert W | Shohamy, Elana.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0072 S465S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0072 S465S] (2).

17. English language reading abilities and reading strategies of second-year students at Payap University, Chiang Mai Province, Thailand = ความสามารถในการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ประเทศไทย / by Kanchana Thearmtanachock.

โดย Kanchana Thearmtanachock | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 K16E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: ความสามารถในการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ประเทศไทย..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 3 | CHAPTER 2 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.4 K16E] (1).

18. Classroom language / Sagrario Salaberri

โดย Salaberri, Sagrario.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 S159C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Heinemann, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 S159C] (1).

19. Using the genre-based approach to teach personal recount writing to middle school students in State High School, No. 1, Sanchaung, Yangon / by Nant Esther.

โดย Esther, Nant | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34958 N191U (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34958 N191U] (1). Items available for reference: [Call number: 428.34958 N191U] (1).

20. A proposed supplementary speaking skill material for college English intensive reading for the first-year undergraduates of Arts and Sciences at Guizhou University of Technology, Guizhou, China / Tian Xiao Mei.

โดย Tian, Xiao Mei | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34951 T551P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.34951 T551P] (1).