ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 327 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Educational psychology / L. S. Vygotsky

โดย Vygotsky, L. S.

เลขเรียกหนังสือ: 370.15 V996E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : St. Lucie Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.15 V996E] (1).

2. Intelligence reframed : multiple intelligences for the 21st century / Howard Gardner

โดย Gardner, Howard.

เลขเรียกหนังสือ: 153.9 G227I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Basic Books, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.9 G227I] (1).

3. How to teach vocabulary / Scott Thornbury

โดย Thornbury, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 T497H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Longman, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 T497H] (1).

4. The English verb : an exploration of structure and meaning / Michael Lewis

โดย Lewis, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 425.6 L675E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Heinle, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425.6 L675E] (1).

5. Natural grammar / Scott Thornbury

โดย Thornbury, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 428.5 T497N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.5 T497N] (1).

6. Language, culture and identity : an ethnolinguistic perspective / Philip Riley

โดย Riley, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 R573L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Continuum, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 R573L] (1).

7. Changing English / edited by David Graddol ... [et al.]

โดย Graddol, David.

เลขเรียกหนังสือ: 420.9 C456 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, Oxon : Routledge, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.9 C456] (1).

8. Research methods for postgraduates / edited by Tony Greenfield

โดย Greenfield, Tony.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 R432 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Arnold, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.42 R432 2002] (1).

9. The natural approach : language acquisition in the classroom / Stephen D. Krashen, Tracy D. Terrell.

โดย Krashen, Stephen D | Terrell, Tracy D.

เลขเรียกหนังสือ: 418.071 K89N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Phoenix ELT, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.071 K89N] (1).

10. Syntax : a functional-typological introduction. Volume 1 / T. Givon.

โดย Givon, T.

เลขเรียกหนังสือ: 415 G539S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 G539S] (2).

11. Foreign and second language learning / William T. Littlewood.

โดย Littlewood, William T.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 L781F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 L781F] (2).

12. Teaching English as a second language : techniques and procedures / Christina Bratt Paulston, Mary Newton Bruder.

โดย Paulston, Christina Bratt | Bruder, Mary Newton.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 P332T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : Winthrop, 1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 P332T] (3).

13. A cognitive approach to language learning / Peter Skehan

โดย Skehan, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 S627C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 S627C] (2).

14. SLA research and language teaching / Rod Ellis

โดย Ellis, Rod.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0072 E47S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1997ชื่อเรื่องอื่น: Second language acquistion research and language teaching.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0072 E47S] (2).

15. Second language research methods / Herbert W. Seliger, Elana Shohamy

โดย Seliger, Herbert W | Shohamy, Elana.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0072 S465S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0072 S465S] (2).

16. Classroom language / Sagrario Salaberri

โดย Salaberri, Sagrario.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 S159C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Heinemann, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 S159C] (1).

17. Teaching English as a second or foreign language / Marianne Celce-Murcia, editor.

โดย Celce-Murcia, Marianne.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 T252 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass : Heinle & Heinle, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 T252 2001] (1).

18. Approaches and methods in language teaching / Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers.

โดย Richards, Jack C | Rodgers, Theodore Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 R516A 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0071 R516A 2002] (1).

19. A framework for task-based learning / Jane Willis

โดย Willis, Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 420.7409 W734F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Longman, 2000, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.7409 W734F] (1).

20. Longman grammar of spoken and written English / Douglas Biber ... [et al.]

โดย Biber, Douglas.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 L856 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Longman, 2000, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 L856] (1).