ผลการค้นหาของคุณมี 106 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. English language reading abilities and reading strategies of second-year students at Payap University, Chiang Mai Province, Thailand = ความสามารถในการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ประเทศไทย / by Kanchana Thearmtanachock.

โดย Kanchana Thearmtanachock | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 K16E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: ความสามารถในการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ประเทศไทย..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 3 | CHAPTER 2 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.4 K16E] (1).

2. Using the genre-based approach to teach personal recount writing to middle school students in State High School, No. 1, Sanchaung, Yangon / by Nant Esther.

โดย Esther, Nant | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34958 N191U (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34958 N191U] (1). Items available for reference: [Call number: 428.34958 N191U] (1).

3. A proposed supplementary speaking skill material for college English intensive reading for the first-year undergraduates of Arts and Sciences at Guizhou University of Technology, Guizhou, China / Tian Xiao Mei.

โดย Tian, Xiao Mei | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34951 T551P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.34951 T551P] (1).

4. A study of first-year students' writing using a genre-based approach at Yunnan Institute for Nationalities, Yunnan, China / by Ma Ling.

โดย Ma, Ling | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34951 M111S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.34951 M111S] (1).

5. Designing a business English course for third-year English majors at Guangxi University for Nationals, Guangxi Province, China / by Li Ying.

โดย Li, Ying | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L693D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.007 L693D] (1).

6. Proposed supplementary material project for Southwest Nationality Institute based on the learning styles of ethnic group students in Chengdu, Sichuan Province, People's Republic of China / by Wen Jie.

โดย Wen, Jie | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34951 W467P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.34951 W467P] (1).

7. Utilizing positive human relationships in a no-grade context to teach fundamental English with an emphasis on oral facility / by Pratchayanee Phuangjan.

โดย Pratchayanee Phuangjan | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.349591 P912U (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2001หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2001. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.349591 P912U] (1). Items available for reference: [Call number: 428.349591 P912U] (1).

8. Development of an English critical thinking syllabus for kindergarten level = การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยการใช้วิจารณญาณในระดับอนุบาล / by Yuphadee Suwanitchayakul.

โดย Yuphadee Suwanitchayakul | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 372.65 Y95D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2002หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2002. ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยการใช้วิจารณญาณในระดับอนุบาล..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.65 Y95D] (1). Items available for reference: [Call number: 372.65 Y95D] (1).

9. A course of basic English for undergraduate architecture students, Chiang Mai Univesity = กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / by Nattinee Kheaunsri.

โดย Nattinee Kheaunsri | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 N283C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2003. ชื่อเรื่องอื่น: กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 N283C] (1). Items available for reference: [Call number: 428.007 N283C] (1).

10. Reading problems of English major students enrolled in AE203 at Payap University = การศึกษาปัญหาการอ่านวิชา AE203 ของนักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ / by Chonlada Yomchinda.

โดย Chonlada Yomchinda | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 C548R (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2003. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาปัญหาการอ่านวิชา AE203 ของนักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 C548R] (1). Items available for reference: [Call number: 428.3 C548R] (1).

11. Longman dictionary of language teaching and applied linguistics / Jack C. Richards and Richard Schmidt

โดย Richards, Jack C | Schmidt, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 418.003 L856 2002 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Longman, 2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 418.003 L856 2002] (1).

12. Handbook of research on teaching the English language arts / edited by James Flood ... [et al.]

โดย Flood, James | International Reading Association | National Council of Teachers of English.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007073 H236 2003 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Mahwah, N. J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.007073 H236 2003] (1).

13. The handbook of second language acquisition / edited by Catherine J. Doughty and Michael H. Long

โดย Doughty, Catherine J | Long, Michael H.

เลขเรียกหนังสือ: 418 H236 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malden, Mass. : Blackwell, 2004, c2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 418 H236] (1).

14. Key concepts in second language acquisition / Shawn Loewen and Hayo Reinders

โดย Loewen, Shawn | Reinders, Hayo.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 L827K (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Basingstoke, Hampshire ; New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 2011สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 418.0071 L827K] (1).

15. Setting up a language school in Pakistan / by Bakhtawar Khaskhali.

โดย Khaskhali, Bakhtawar | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 K45S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2007หมายเหตุ: Independent Study (M.A. (TESOL))--Payap University, 2007. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 418.0071 K45S] (1).

16. A survey of needs and problems in the use of English for nursing students at Payap University and nurses at McCormick Hospital = การสำรวจความจำเป็นความต้องการและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพและพยาบาลในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค / by Payupol Suthathothon.

โดย Payupol Suthathothon | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 404.2 P347S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1998หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 1998. ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจความจำเป็นความต้องการและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพและพยาบาลในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 404.2 P347S] (1), [Call number: 404.2 P347S] (1).

17. An analysis of the English language needs of first-year MBA students at Payap University : an English for specific purposes approach = การวิเคราะห์ความต้องการด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาบริหารธุรกิจ (MBA) ปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยพายัพ : ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ / by Loh Tze Khoong.

โดย Loh, Tze Khoong | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 420.42 T998A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1998หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 1998. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ความต้องการด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาบริหารธุรกิจ (MBA) ปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยพายัพ : ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 420.42 T998A] (1).

18. The construction of supplementary exercises in CD-Rom for English (EN 101) at Lampang College of Commerce and Technology / by Supasin Pota-In.

โดย Supasin Pota-in | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.349591 S959C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2001หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL)) -- Payap University, 2001. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.349591 S959C] (3). Items available for reference: [Call number: 428.349591 S959C] (1).

19. The effectiveness of using cooperative learning to enhance students' critical thinking skills in business English I at Chiangrai Commercial School in Chiangrai = ประสิทธิภาพของการเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนความคิดแบบวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ในโรงเรียนพณิชยการเชียงราย จังหวัดเชียงราย / by Supaporn Somapee.

โดย Supaporn Somapee | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 S959E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2002หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2002. ชื่อเรื่องอื่น: ประสิทธิภาพของการเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนความคิดแบบวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ในโรงเรียนพณิชยการเชียงราย จังหวัดเชียงราย..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 S959E] (1). Items available for reference: [Call number: 428.007 S959E] (1).

20. Cooperative learning in an immersion program as a way of improving English language learning in Thailand = การเรียนเป็นกลุ่มในโครงการภายใต้สิ่งแวดล้อมของภาษาต่างประเทศในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย / by Alexander Alexandrovich Lapidus.

โดย Lapidus, Alexander Alexandrovich | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L313C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2002หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2002. ชื่อเรื่องอื่น: การเรียนเป็นกลุ่มในโครงการภายใต้สิ่งแวดล้อมของภาษาต่างประเทศในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L313C] (1). Items available for reference: [Call number: 428.007 L313C] (1).