ผลการค้นหาของคุณมี 70 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. English for primary teachers : a handbooks of activities and classroom language / Mary Slattery, Jane Willis.

โดย Slattery, Mary | Willis, Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 S631E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2003, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.6 S631E] (2).

2. Teaching and learning with technology / Judy Lever-Duffy, Jean B. McDonald, Al P. Mizell

โดย Lever-Duffy, Judy | McDonald, Jean B | Mizell, Al P.

เลขเรียกหนังสือ: 371.334 L658T 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Pearson/Allyn and Bacon, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.334 L658T 2005] (2).

3. Language development : an introduction / Robert E. Owens, Jr.

โดย Owens, Robert E.

เลขเรียกหนังสือ: 401.93 O97L 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Pearson/Allyn and Bacon, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.93 O97L 2005] (2).

4. Practical English language teaching : listening / Marc Helgesen, Steven Brown

โดย Helgesen, Marc | Brown, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 H474P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N. Y. : McGraw-Hill ESL/ELT, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 H474P] (2).

5. The practice of English language teaching / Jeremy Harmer.

โดย Harmer, Jeremy.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 H287P 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Pearson Education, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 H287P 2007] (4).

6. Grammar practice activities : a practical guide for teachers Penny Ur

โดย Ur, Penny.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 U72G 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 U72G 2009] (2).

7. The official guide to the TOEFL test

โดย Educational Testing Service.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 O32 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 O32 2009] (2).

8. Teaching the pronunciation of English as a Lingua Franca / Robin Walker.

โดย Walker, Robin.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 W183T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 W183T] (2).

9. The evaluation of translation tools used by students in Chiang Mai / by Seamus Lyons.

โดย Lyons, Seamus.

เลขเรียกหนังสือ: 000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Univeristy, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลของเครื่องมือแปลภาษาที่ใช้โดยนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่..สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

10. The construction of supplementary exercises in CD-Rom for English (EN 101) at Lampang College of Commerce and Technology / by Supasin Pota-In.

โดย Supasin Pota-in | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.349591 S959C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2001หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL)) -- Payap University, 2001. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.349591 S959C] (3). Items available for reference: [Call number: 428.349591 S959C] (1).

11. The effect of computer-assisted instruction on Thai EFL learners' vocabulary acquisition and retention = ผลของการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / by Priraya Rithaporn.

โดย Priraya Rithaporn | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.00785 P958E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2004หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2004. ชื่อเรื่องอื่น: ผลของการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.00785 P958E] (4). Items available for reference: [Call number: 428.00785 P958E] (2).

12. Corrective feedback in Chinese EFL classroom interaction : provision, response, and interactional contexts = การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการแก้ไขในการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนของผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ : การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบสนอง และบริบทต่างๆของการปฏิสัมพันธ์ / by Liu Yan.

โดย Liu, Yan | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L783C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2008หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2008. ชื่อเรื่องอื่น: การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการแก้ไขในการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนของผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ : การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบสนอง และบริบทต่างๆของการปฏิสัมพันธ์.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L783C] (2). Items available for reference: [Call number: 428.007 L783C] (2).

13. Implementing and evaluating strategy-based language training in developing English oral presentation skills of undergraduate students = การใช้และการประเมินการฝึกกลยุทธ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / by Werawan Mosby.

โดย Werawan Mosby | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 W484I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2008หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2008. ชื่อเรื่องอื่น: การใช้และการประเมินการฝึกกลยุทธ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 W484I] (5). Items available for reference: [Call number: 428.007 W484I] (2).

14. Language learning strategies of Thai fourth-year EFL college students = การเลือกใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 4 / by Cynthia Lay Taw.

โดย Lay Taw, Cynthia | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L426L (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2008หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2008. ชื่อเรื่องอื่น: การเลือกใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 4..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L426L] (3). Items available for reference: [Call number: 428.007 L426L] (2).

15. Evaluating meta-cognitive strategy training in writing and learner autonomy = การประเมินผลของการฝึกกลยุทธ์ทางอภิปัญญาที่มีต่อความสามารถในการเขียนและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน / Jacques Retief.

โดย Retief, Jacques | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 R438E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2008หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2008. ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลของการฝึกกลยุทธ์ทางอภิปัญญาที่มีต่อความสามารถในการเขียนและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 R438E] (4). Items available for reference: [Call number: 428.007 R438E] (2).

16. Investigation the effect of an English immersion program on adult students' beliefs about language learning = การศึกษาผลกระทบของโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบผสมผสานที่มีต่อความเชื่อในเรื่องการเรียนรู้ภาษาของนักเรียนผู้ใหญ่ / Mark Lyon.

โดย Lyon, Mark | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L991I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาผลกระทบของโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบผสมผสานที่มีต่อความเชื่อในเรื่องการเรียนรู้ภาษาของนักเรียนผู้ใหญ่.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L991I] (3). Items available for reference: [Call number: 428.007 L991I] (2).

17. English interactional discourse patterns of Thai undergraduates in an information gap task = การศึกษาหน้าที่ของวัจนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกิจกรรมเพื่อการสื่อสารของงานการหาข้อมูลที่ขาดหายไป (Information-gap-task) / by Watinee Kwangyoo.

โดย Watinee Kwangyoo | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 W333E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2008หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2008. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาหน้าที่ของวัจนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกิจกรรมเพื่อการสื่อสารของงานการหาข้อมูลที่ขาดหายไป (Information-gap-task)..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 W333E] (3). Items available for reference: [Call number: 428.007 W333E] (2).

18. Designing a curriculum framework in English for meditation instructors = การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอนกรรมฐาน / Samantha Burman.

โดย Burman, Samantha | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 B962D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอนกรรมฐาน.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 B962D] (4). Items available for reference: [Call number: 428.007 B962D] (2).

19. Study of the effectiveness of a drama-based approach to teaching English in the Thai context = การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้บทละครในบริบทของประเทศไทย / by Sudharani Subramanian.

โดย Subramanian, Sudharani | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 S943S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้บทละครในบริบทของประเทศไทย.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 S943S] (4). Items available for reference: [Call number: 428.007 S943S] (2).

20. An evaluation of hotel employees' attitudes to general and specific English in their coursework = ทัศนคติของพนักงานโรงแรมต่อเนื้อหาส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเฉพาะด้านในบทเรียน / Michael William Cameron Brunton.

โดย Brunton, Michael William Cameron | Payap University. Department of Teaching English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 B911E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TESOL))--Payap University, 2009. ชื่อเรื่องอื่น: ทัศนคติของพนักงานโรงแรมต่อเนื้อหาส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเฉพาะด้านในบทเรียน.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 B911E] (4). Items available for reference: [Call number: 428.3 B911E] (2).