ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 441 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. A teachers' grammar : an approach to the central problems of English / R. A. Close

โดย Close, R. A.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 C645T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Heinle, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 C645T] (1).

142. Correction : mistake management : a positive approach for language teachers / Mark Bartram, Richard Walton

โดย Bartram, Mark | Walton, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 B294C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Heinle, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 B294C] (1).

143. Communicative ideas : an approach with classroom activities / David Norman, Ulf Levihn, Jan Anders Hedenquist

โดย Norman, David | Levihn, Ulf | Hedenquist, Jan Anders.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 N842C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Heinle, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 N842C] (1).

144. Practical English language teaching : young learners / by Caroline T. Linse

โดย Linse, Caroline T.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L759P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N. Y. : McGraw-Hill ESL/ELT, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L759P] (1).

145. Practical English language teaching : listening / Marc Helgesen, Steven Brown

โดย Helgesen, Marc | Brown, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 H474P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N. Y. : McGraw-Hill ESL/ELT, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 H474P] (2).

146. Interaction and language learning / edited by Jill Burton and Charles Clennell

โดย Burton, Jill | Clennell, Charles | Teachers of English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Alexandria, Va. : Teachers of English to Speakers of Other Languages, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 I61] (1).

147. Language, culture and identity : an ethnolinguistic perspective / Philip Riley

โดย Riley, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 R573L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Continuum, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 R573L] (1).

148. Changing English / edited by David Graddol ... [et al.]

โดย Graddol, David.

เลขเรียกหนังสือ: 420.9 C456 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, Oxon : Routledge, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.9 C456] (1).

149. Learning teaching : a guidebook for English language teachers / Jim Scrivener

โดย Scrivener, Jim.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 S434L 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. : Macmillan Education, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 S434L 2005] (1).

150. Practical English language teaching : young learners / by Caroline T. Linse

โดย Linse, Caroline T.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L759P ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N. Y. : McGraw-Hill ESL/ELT, 2006, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L759P] (1).

151. Teaching bilingual children : beliefs and behaviors / Suzanne Irujo.

โดย Irujo, Suzanne.

เลขเรียกหนังสือ: 370.11750973 I71T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Heinle & Heinle, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.11750973 I71T] (1).

152. The bilingualism reader / edited by Li Wei

โดย Wei, Li.

เลขเรียกหนังสือ: 404.2 B595 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, Oxon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 404.2 B595 2007] (1).

153. Assessing young language learners / Penny McKay

โดย Mckay, Penny.

เลขเรียกหนังสือ: 407.6 M157A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2007, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 407.6 M157A] (1).

154. Once upon a time : using stories in the language classroom / John Morgan and Mario Rinvolucri

โดย Morgan, John | Rinvolucri, Mario.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 M848O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2004, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 M848O] (1).

155. Very young learners / Vanessa Reilly & Sheila M. Ward

โดย Reilly, Vanessa | Ward, Sheila M.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 R362V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 R362V] (1).

156. Beyond methods : components of second language teacher education / edited by Kathleen Bardovi-Harlig, Beverly Hartford

โดย Bardovi-Harlig, Kathleen | Hartford, Beverly.

เลขเรียกหนังสือ: 407 B573 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 407 B573] (1).

157. Speaking personally : quizzes and questionnaries for fluency practice / Gillian Porter Ladousse

โดย Ladousse, Gillian Porter.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 L156S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2005, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 L156S] (1).

158. Essential reading 1 : student book / Chris Gough ; series editor, Scott Miles

โดย Gough, Chris | Miles, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 E78 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Macmillan, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 E78] (1).

159. Essential reading 2 : student book / Jackie McAvoy ; series editor, Scott Miles

โดย McAvoy, Jackie | Miles, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 E78 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Macmillan, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 E78] (1).

160. Essential reading 3 : student book / Scott Miles

โดย Miles, Scott | Miles, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 E78 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Macmillan, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 E78] (1).