ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 421 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. แกตต์กับการปรับตัวของไทย / เกริกไกร จีระแพทย์

โดย เกริกไกร จีระแพทย์ | สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก763ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก763ก] (1).

122. การแข่งขันสิ่งทอไทยกับคู่แข่งสำคัญในเอเซีย / โดย สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

โดย สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47677 ส413ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการ, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.47677 ส413ก] (1).

123. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน

โดย สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 337.159 ค181 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.159 ค181] (1).

124. รวมกลุ่มทางการค้า : พายุร้ายหรือลมพัดชายเขา ; การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ : ความจริงที่ต้องผจญ / เกริกไกร จีระแพทย์

โดย เกริกไกร จีระแพทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 337.1 ก763ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.1 ก763ก] (1).

125. การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ : รุก/รับ และปรับตัว

โดย สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 337.1 ก499 (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 337.1 ก499] (1).

126. ข้อตกลงทางการค้าที่เกี่ยวกับสิ่งทอ / อัญจนา จิรเมธาธร, โสรัจ เปี่ยมวิไล

โดย อัญจนา จิรเมธาธร | โสรัส เปี่ยมวิไล | สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47677 อ523ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.47677 อ523ข] (1).

127. ลู่ทางการค้าการลงทุนในประเทศลาว / เกริกไกร จีระแพทย์

โดย เกริกไกร จีระแพทย์ | สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9594 ก763ล (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 330.9594 ก763ล] (1).

128. แกตต์และผลกระทบต่อคนไทย / บทสัมภาษณ์ เกริกไกร จีระแพทย์

โดย เกริกไกร จีระแพทย์ | สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก763ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก763ก] (1).

129. ไทยกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเซีย-แปซิฟิก / วิชาดา ภาบรรเจิดกิจ

โดย วิชาดา ภาบรรเจิดกิจ | สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 337.15 ว547ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.15 ว547ท] (1).

130. การประชุมและการพูดในที่ชุมชน / โดย เกริกไกร จีระแพทย์

โดย เกริกไกร จีระแพทย์ | สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.5 ก763ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.5 ก763ก] (1).

131. ผลกระทบของระบบการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค / พูลศรี คุลีเมฆิน

โดย พูนศรี คุลีเมฆิน.

เลขเรียกหนังสือ: 337.1 พ867ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.1 พ867ผ] (1).

132. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีนกับนโยบายด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ / วิชาดา ภาบรรเจิดกิจ

โดย วิชาดา ภาบรรเจิดกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 382.0951 ว547ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.0951 ว547ก] (1).

133. East Asia in crisis : from being a miracle to needing one? / edited by Ross H. McLeod and Ross Garnaut.

โดย McLeod, Ross H | Garnaut, Ross.

เลขเรียกหนังสือ: 330.95 E13 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.95 E13] (1).

134. A Guide to the Board of Investment / Office of the Board of Investment, Office of the Prime Minister, Royal Thai Government.

โดย Thailand. Office of the Board of Investment.

เลขเรียกหนังสือ: 332.609593 T364G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Bangkok] : The Office, 1996-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.609593 T364G] (2).

135. The crisis of global capitalism : open society endangered / George Soros.

โดย Soros, George.

เลขเรียกหนังสือ: 337 S714C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Little, Brown, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337 S714C] (1).

136. PharmaSim : a brand management simulation / Stuart W. James, Thomas C. Kinnear, Michael Deighan.

โดย James, Stuart W | Kinnear, Thomas C | Deighan, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 658.800785 J29P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Charlottesville, Va. : Interpretive Software, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.800785 J29P] (2).

137. The Thai economy : first step in a new direction / by Macroeconomic Policy Program, Thailand Development Research Institute

โดย Thailand Development Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : TDRI, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 T364T] (1).

138. Macroeconomics under flexible exchange rates / Manfred Gartner

โดย Gartner, Manfred.

เลขเรียกหนังสือ: 339 G244M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harvester Wheatsheaf, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 G244M] (1).

139. Economic statistics and econometrics / Thad W. Mirer

โดย Mirer, Thad W.

เลขเรียกหนังสือ: 330.015195 M674E 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.015195 M674E 1995] (1).

140. Construction and housing in the West Bank and Gaza / Simcha Bahiri

โดย Bahiri, Simcha | West Bank Data Base Project.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4769 B151C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boulder, Colo. : Westview Press, 1990, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4769 B151C] (1).