ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 421 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Productivity growth in Thailand / by Pranee Tinakorn, Chalongphop Sussangkarn

โดย Pranee Tinakorn | Chalongphob Sussangkarn | Thailand Development Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 338.06 P899P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Thailand Development Research Institute, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.06 P899P] (1).

62. Asymmetric information, turnover anomaly, no trade and the short sale constraint : theory and evidence / by Pongsak Hoontrakul

โดย Pongsak Hoontrakul.

เลขเรียกหนังสือ: 332.64 P796A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: c1997 หมายเหตุ: Thesis (doctoral)--Thammasat University, Thailand, 1997 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.64 P796A] (1).

63. Vietnam : business opportunities and risks : a guide to success in Asia's next dragon / Joseph P. Quinlan

โดย Quinlan, Joseph P.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9597 Q7V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Heinemann Asia, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9597 Q7V] (1).

64. การศึกษาการดำเนินงานของบริษัท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย / อรรถกฤต ประภาศิริ

โดย อรรถกฤต ประภาศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7621398 อ347ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7621398 อ347ก] (1).

65. การศึกษาการดำเนินงานบริษัท ธรัตกร จำกัด / ประภัสสร วรรณสถิตย์

โดย ประภัสสร วรรณสถิตย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.765887 ป338ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.765887 ป338ก] (1).

66. การศึกษาการดำเนินการ บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิ้ล เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด / รัตนา เกิดพร้อม

โดย รัตนา เกิดพร้อม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 ร375ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ร375ก] (1).

67. การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) / นงนุช เทพวรรณ์

โดย นงนุช เทพวรรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7687 น139ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7687 น139ก] (1).

68. การศึกษาการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เอฟแอนด์อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด / วดี วิประกษิต

โดย วดี วิประกษิต | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76882 ว161ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76882 ว161ก] (2).

69. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมปีที่ 3, 4, 5, 6 ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สมกมล ทองพันธ์

โดย สมกมล ทองพันธ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 ส231ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 371.02 ส231ป] (1).

70. ศึกษาการดำเนินงานของบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด / รุ่งฤดี ทรรปณะวิภาส

โดย รุ่งฤดี ทรรปณะวิภาส | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.70681 ร637ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.70681 ร637ศ] (1).

71. ปัญหาความต้องการในการรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทยของภัตตาคารและร้านอาหารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุริยศักดิ์ สุริยมณี

โดย สุริยศักดิ์ สุริยมณี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.178 ส865ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.178 ส865ป] (2).

72. การศึกษาการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างทางชลประทานที่ 1 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / เสาวนีย์ เมฆากุล

โดย เสาวนีย์ เมฆากุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 631.7 ส942ม (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 631.7 ส942ม] (1).

73. การศึกษาการดำเนินงาน Swensen's Co., Ltd. สาขากาดสวนแก้ว / กนกลักษณ์ สาธุการ

โดย กนกลักษณ์ สาธุการ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76374 ก125ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76374 ก125ก] (2).

74. การศึกษาธุรกิจ Applied Employment Agency / ทิพอาภา รัตนะพร

โดย ทิพอาภา รัตนะพร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 331.125 ท483ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.125 ท483ก] (2).

75. การศึกษาผลตอบแทนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เจนวิชญ์ ปุกมณี

โดย เจนวิชญ์ ปุกมณี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.31422 จ717ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.31422 จ717ก] (2).

76. การดำเนินงานของโรงเรียนพะเยาพาณิชยการเทคโนโลยี / อมรรัตน์ ศรีวิราช

โดย อมรรัตน์ ศรีวิราช | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.113068 อ286ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 370.113068 อ286ก] (1).

77. ความต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สาธิมล เรืองศิริ

โดย สาธิมล เรืองศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 ส642ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 371.02 ส642ค] (1).

78. การศึกษาฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ / สิริพร รีรักษ์

โดย สิริพร รีรักษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.871 ส731ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.871 ส731ก] (1).

79. การปรับเปลี่ยนองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ / สายสุนีย์ ชะเอม

โดย สายสุนีย์ ชะเอม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 ส663ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.406 ส663ก] (2).

80. การศึกษาการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด / คเณศ ศรีวิมล

โดย คเณศ ศรีวิมล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.32 ค134ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.32 ค134ก] (2).