ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 7 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือการลงทุนในจีน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6730951 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6730951 ส691ค] (2).

2. คู่มือการลงทุนในลาว / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309594 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309594 ส691ค] (2).

3. คู่มือการลงทุนในเวียดนาม / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309597 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309597 ส691ค] (2).

4. คู่มือการลงทุนในกัมพูชา / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309596 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309596 ส691ค] (2).

5. คู่มือการลงทุนในพม่า / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309591 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309591 ส691ค] (3).

6. คู่มือการลงทุนในเวียดนาม / กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. กองการต่างประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309597 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309597 ส691ค] (1).

7. คู่มือการลงทุนในประเทศสปป.ลาว / กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. กองการต่างประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309594 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309594 ส691ค] (1).