ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 45 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. How to create profitable new products : from mission to market / George Gruenwald

โดย Gruenwald, George.

เลขเรียกหนังสือ: 658.575 G886H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : NTC Business Books, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.575 G886H] (1).

2. Doing business in the greatest Mekong subregion / Office of the Board of Investment. Royal Thai Government

โดย Royal Thai Government. Office of the Board of Investment.

เลขเรียกหนังสือ: 382.095 R888D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Bangkok] : The Office, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.095 R888D] (1).

3. Capital accumulation in Thailand 1855-1985 / Suehiro Akira

โดย Akira, Suehiro.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 A315C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 A315C] (1).

4. Vietnam : business opportunities and risks : a guide to success in Asia's next dragon / Joseph P. Quinlan

โดย Quinlan, Joseph P.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9597 Q7V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Heinemann Asia, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9597 Q7V] (1).

5. Crash of '97 : how the financial crisis is reshaping Asia / edited by Dan Biers

โดย Biers, Dan.

เลขเรียกหนังสือ: 330.95 C894 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Far Eastern Economic Review, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.95 C894] (1).

6. The crisis of global capitalism : open society endangered / George Soros.

โดย Soros, George.

เลขเรียกหนังสือ: 337 S714C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Little, Brown, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337 S714C] (1).

7. The Thai economy : first step in a new direction / by Macroeconomic Policy Program, Thailand Development Research Institute

โดย Thailand Development Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : TDRI, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 T364T] (1).

8. Economic statistics and econometrics / Thad W. Mirer

โดย Mirer, Thad W.

เลขเรียกหนังสือ: 330.015195 M674E 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.015195 M674E 1995] (1).

9. Key issues in health economics / Gavin Mooney

โดย Mooney, Gavin.

เลขเรียกหนังสือ: 338.473621 M818K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harvester Wheatsheaf, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.473621 M818K] (1).

10. Alliance capitalism : the social organization of Japanese business / Michael L. Gerlach

โดย Gerlach, Michael L.

เลขเรียกหนังสือ: 338.80952 G371A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : University of California Press, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.80952 G371A] (1).

11. International trade : theory and evidence / James R. Markusen ... [et al.]

โดย Markusen, James R.

เลขเรียกหนังสือ: 382.104 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : McGraw-Hill, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.104 I61] (1).

12. Cultural complexity in organizations : inherent contrasts and contradictions / Sonja A. Sackmann, editor

โดย Sackmann, Sonja A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.35 C968 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.35 C968] (1).

13. The official guide to MBA programs / managing editor, Jodi Z. Krasna ; copy editor, Sarah A. Dallam

โดย Krasna, Jodi Z | Dallam, Sarah A | Graduate Management Admission Council.

เลขเรียกหนังสือ: 658.0711 O32 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Princeton, N.J. : Graduate Management Admission Council, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.0711 O32 1994] (1).

14. ประเทศไทยในทศวรรษที่ 21 มุ่งสู่ความเป็นเศรษฐกิจด่านหน้า / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9593 ส691ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่การพัฒนา กองศึกษาและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.9593 ส691ป] (2).

15. Productivity growth in Thailand / by Pranee Tinakorn, Chalongphop Sussangkarn

โดย Pranee Tinakorn | Chalongphob Sussangkarn | Thailand Development Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 338.06 P899P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Thailand Development Research Institute, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.06 P899P] (1).

16. การทุ่มตลาด = Anti-dumping measures / อรมน ชุติเนตร

โดย อรมน ชุติเนตร | สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.087 อ337ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.087 อ337ก] (3).

17. เอเปคน่ารู้ = APEC / กองวิเทศสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิเทศสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 337.15 ท119อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.15 ท119อ] (4).

18. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม = Industrial economics / อตินุช กาญจนพิบูลย์

โดย อตินุช กาญจนพิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 338 อ141ศ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338 อ141ศ 2540] (2).

19. คู่มือการลงทุนในจีน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6730951 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6730951 ส691ค] (2).

20. คู่มือการลงทุนในลาว / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309594 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309594 ส691ค] (2).