ผลการค้นหาของคุณมี 21 จากทั้งหมด 145238 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประเทศไทยในทศวรรษที่ 21 มุ่งสู่ความเป็นเศรษฐกิจด่านหน้า / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9593 ส691ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่การพัฒนา กองศึกษาและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.9593 ส691ป] (2).

2. การทุ่มตลาด = Anti-dumping measures / อรมน ชุติเนตร

โดย อรมน ชุติเนตร | สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.087 อ337ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.087 อ337ก] (3).

3. เอเปคน่ารู้ = APEC / กองวิเทศสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิเทศสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 337.15 ท119อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.15 ท119อ] (4).

4. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม = Industrial economics / อตินุช กาญจนพิบูลย์

โดย อตินุช กาญจนพิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 338 อ141ศ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338 อ141ศ 2540] (2).

5. คู่มือการลงทุนในจีน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6730951 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6730951 ส691ค] (2).

6. คู่มือการลงทุนในลาว / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309594 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309594 ส691ค] (2).

7. คู่มือการลงทุนในเวียดนาม / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309597 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309597 ส691ค] (2).

8. คู่มือการลงทุนในกัมพูชา / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309596 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309596 ส691ค] (2).

9. คู่มือการลงทุนในพม่า / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309591 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309591 ส691ค] (3).

10. แกตต์กับการปรับตัวของไทย / เกริกไกร จีระแพทย์

โดย เกริกไกร จีระแพทย์ | สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก763ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก763ก] (1).

11. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน

โดย สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 337.159 ค181 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.159 ค181] (1).

12. รวมกลุ่มทางการค้า : พายุร้ายหรือลมพัดชายเขา ; การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ : ความจริงที่ต้องผจญ / เกริกไกร จีระแพทย์

โดย เกริกไกร จีระแพทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 337.1 ก763ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.1 ก763ก] (1).

13. แกตต์และผลกระทบต่อคนไทย / บทสัมภาษณ์ เกริกไกร จีระแพทย์

โดย เกริกไกร จีระแพทย์ | สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 382.92 ก763ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.92 ก763ก] (1).

14. ไทยกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเซีย-แปซิฟิก / วิชาดา ภาบรรเจิดกิจ

โดย วิชาดา ภาบรรเจิดกิจ | สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 337.15 ว547ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.15 ว547ท] (1).

15. การประชุมและการพูดในที่ชุมชน / โดย เกริกไกร จีระแพทย์

โดย เกริกไกร จีระแพทย์ | สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.5 ก763ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.5 ก763ก] (1).

16. ผลกระทบของระบบการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค / พูลศรี คุลีเมฆิน

โดย พูนศรี คุลีเมฆิน.

เลขเรียกหนังสือ: 337.1 พ867ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.1 พ867ผ] (1).

17. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีนกับนโยบายด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ / วิชาดา ภาบรรเจิดกิจ

โดย วิชาดา ภาบรรเจิดกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 382.0951 ว547ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.0951 ว547ก] (1).

18. คู่มือการลงทุนในเวียดนาม / กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. กองการต่างประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309597 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309597 ส691ค] (1).

19. คู่มือการลงทุนในประเทศสปป.ลาว / กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. กองการต่างประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309594 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309594 ส691ค] (1).

20. การศึกษาการแปรรูปสู่ธุรกิจเอกชนของการบริการด้านโทรคมนาคม 2 / ผู้แต่ง, ภูษณ ปรีย์มาโนช, วินัย เจียมวิเศษสุข

โดย ภูษณ ปรีย์มาโนช | วินัย เจียมวิเศษสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 384.13 ภ696ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิศิษฏ์สรอรรถ, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.13 ภ696ก] (2).