ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 54 จากทั้งหมด 145238 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การศึกษาธุรกิจส่งออกยาสูบ บริษัท อินทาเบ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด / ดาริกา ดวงราศรี

โดย ดาริกา ดวงราศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.17371 ด428ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.17371 ด428ก] (2).

2. การปรับโครงสร้างองค์กร (Re-Organization) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในระหว่างปี พ.ศ. 2535-37 เปรียบเทียบกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / เทพนิมิต สุทธินันท์ไชย

โดย เทพนิมิต สุทธินันท์ไชย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.12068 ท614ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.12068 ท614ก] (2).

3. การดำเนินงานของ Lanna Thai Electronic Company LTD (LTEC) / ธีระวัฒน์ เทียนชัย

โดย ธีระวัฒน์ เทียนชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7621381 ธ674ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7621381 ธ674ก] (1).

4. การศึกษาปัญหาและความต้องการในการรับบัตรเครดิตของร้านค้าสมาชิกธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / รัชฎาภรณ์ รุจิพรรณ

โดย รัชฎาภรณ์ รุจิพรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.765 ร326ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.765 ร326ก] (1).

5. ประเทศไทยในทศวรรษที่ 21 มุ่งสู่ความเป็นเศรษฐกิจด่านหน้า / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9593 ส691ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่การพัฒนา กองศึกษาและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.9593 ส691ป] (2).

6. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน. รายงานหลักที่ 1, ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค การค้า และการลงทุนจากต่างประเทศ / โดย ฝ่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 382 ส181ร (สร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382 ส181ร] (1).

7. การใช้สวัสดิการเงินกู้และผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ / จตุรงค์ บุนนาค

โดย จตุรงค์ บุนนาค | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.113 จ138ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.113 จ138ก] (2).

8. ศึกษาการดำเนินงานของบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด / รุ่งฤดี ทรรปณะวิภาส

โดย รุ่งฤดี ทรรปณะวิภาส | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.70681 ร637ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.70681 ร637ศ] (1).

9. ปัญหาความต้องการในการรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทยของภัตตาคารและร้านอาหารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุริยศักดิ์ สุริยมณี

โดย สุริยศักดิ์ สุริยมณี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.178 ส865ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.178 ส865ป] (2).

10. การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท คอนสตรัคชั่น เคมิคอล ไทย จำกัด / ศิริวรรณ ศิริกันทา

โดย ศิริวรรณ ศิริกันทา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76154 ศ522ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76154 ศ522ก] (1).

11. การทุ่มตลาด = Anti-dumping measures / อรมน ชุติเนตร

โดย อรมน ชุติเนตร | สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.087 อ337ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.087 อ337ก] (3).

12. รายงานการศึกษาเรื่อง เครือข่ายข้อมูลเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน = Economic information network in the Upper North / ลือชัย จุลาสัย

โดย ลือชัย จุลาสัย.

เลขเรียกหนังสือ: 026.33 ล517ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 026.33 ล517ร] (1).

13. ทัศนะของนักธุรกิจเมืองเชียงใหม่ต่อผลกระทบที่ไทยจะได้รับจากโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ = Chiang Mai business's quadrangle upon Thailand / กมลทิพย์ ล้อมลาย

โดย กมลทิพย์ ล้อมลาย.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ก136ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ก136ท] (1). Items available for reference: [Call number: 330.9593 ก136ท] (1).

14. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออก และผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ) / โดย ศุภัช ศุภชลาศัย

โดย ศุภัช ศุภชลาศัย | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47677 ศ735ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.47677 ศ735ร] (1).

15. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออก และผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ) / โดย ศุภัช ศุภชลาศัย, ศุภมาศ พยัคฆพันธ์

โดย ศุภัช ศุภชลาศัย | ศุภมาศ พยัคฆพันธ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47739 ศ735ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.47739 ศ735ร] (1).

16. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ) / โดย ปิยะนันท์ สุวรรณเมนะ

โดย ปิยะนันท์ สุวรรณเมนะ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4767612 ป621ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.4767612 ป621ร] (1).

17. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออก และผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา) / โดย จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล

โดย จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.476841 จ166ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.476841 จ166ร] (1).

18. คู่มือการลงทุนในจีน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6730951 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6730951 ส691ค] (2).

19. คู่มือการลงทุนในลาว / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309594 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309594 ส691ค] (2).

20. คู่มือการลงทุนในเวียดนาม / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309597 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309597 ส691ค] (2).