ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 421 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จุรี วิชิตธนบดี

โดย จุรี วิชิตธนบดี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 657 จ645ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 657 จ645ค] (1).

122. Qualitative methods and analysis in organizational research : a practical guide / edited by Gillian Symon and Catherine Cassell

โดย Symon, Gillian | Cassell, Catherine.

เลขเรียกหนังสือ: 302.35072 Q1 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.35072 Q1] (1).

123. Cultural complexity in organizations : inherent contrasts and contradictions / Sonja A. Sackmann, editor

โดย Sackmann, Sonja A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.35 C968 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.35 C968] (1).

124. Essentials of media planning : a marketing viewpoint / Arnold M. Barban, Steven M. Cristol, Frank J. Kopec

โดย Barban, Arnold M | Cristol, Steven M | Kopec, Frank J.

เลขเรียกหนังสือ: 659.111 B228E 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Lincolnwood (Chicago), Ill. : NTC, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.111 B228E 1993] (2).

125. The economics of money, banking and financial markets / Frederic S. Mishkin

โดย Mishkin, Frederic S.

เลขเรียกหนังสือ: 332 M678E 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Addison-Wesley, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 M678E 2001] (2).

126. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถาบันสิทธิแพทย์พิทยารักษ์ = Study of the possibility of Sithiphaedpitayarak Institute Business Project / วิจิตรา แซ่ตั้ง

โดย วิจิตรา แซ่ตั้ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 649.8068 ว528ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 649.8068 ว528ก] (1).

127. การศึกษาดำเนินงานบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) = The study on the operation of Siam City Cement Company Ltd. (Plc.) / ปิยนาฎ ยอดรัก

โดย ปิยนาฎ ยอดรัก | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7641833 ป619ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7641833 ป619ก] (1).

128. การศึกษาการดำเนินงาน บริษัท ซีคอน จำกัด = The study on the operation management of Seacon Co., Ltd. / กรกมล พัฒนกิจ

โดย กรกมล พัฒนกิจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.769 ก152ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.769 ก152ก] (1).

129. การดำเนินงานของโรงงานเซรามิคส์ขนาดกลางที่ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องประดับตกแต่งและของชำร่วยในจังหวัดลำปาง = The operation of medium size tableware, household decoration and souvenirs ceramic factories in Lampang / ศิราวดี จันทร์สกาว

โดย ศิราวดี จันทร์สกาว.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

130. การสร้างและการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสม สำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2536-2539 = The optimal portfolio establishment and management for investment in the stock exchange of Thailand during the year 1993-1996 / นัทที กัลชาญพิเศษ

โดย นัทที กัลชาญพิเศษ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

131. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนตั้งโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = The feasibility study of the investment of ready mixed concrete factory in Chiangkhong District, Chiang Rai Province / ธนวัฒน์ ศรีหฤทัย

โดย ธนวัฒน์ ศรีหฤทัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

132. โอกาสการลงทุนโรงงานทอผ้าพื้นเมือง ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Investment opportunity on local textile factory in Amphoe Sankampang Changwat Chiangmai / ประสงค์ นิลบรรจง

โดย ประสงค์ นิลบรรจง.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

133. หลักเกณฑ์การวิเคราะห์สินเชื่อโครงการธุรกิจบ้านและที่ดิน : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัเชียงใหม่ = The principles of credit analysis for land and housing projcet : case study of commercial banks in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai / วิรดา อุปารมี

โดย วิรดา อุปารมี.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

134. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่ = The feasibility study of the investment of plastic net factory in Chiang Mai Province / รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย

โดย รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

135. ปัจจัยที่มีผลในการใช้สินเชื่อเพคกิ้งเครดิตเพื่อการส่งออกของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ = The factors effecting in using export packing credit loan of exporters in Changwat Chiang Mai / ต่อศักดิ์ คำแสน

โดย ต่อศักดิ์ คำแสน.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

136. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปลูกองุ่นไร้เมล็ดสีแดง "พันธุ์คริมสัน ซีดเลส" = The feasibility study of Crimson Seedless Grape Project / กรรณิการ์ ไกรสร

โดย กรรณิการ์ ไกรสร.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76348 ก173ก ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76348 ก173ก ว.พ.] (1).

137. การศึกษาความเป็นไปได้โครงการผลิตและจำหน่ายแยมส้มสายน้ำผึ้ง = The feasibility study for Sai Num Pueng Orange Jam Project / ดวงเดือน สิทธิ

โดย ดวงเดือน สิทธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76648 ด175ก ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.76648 ด175ก ว.พ.] (1). Items available for reference: [Call number: 338.76648 ด175ก ว.พ.] (1).

138. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงงานย้อมผ้าฝ้ายธรรมชาติ = Feasibility study of the Natural Cotton Coloring Factory Project / ศศิธร สุดทางธรรม

โดย ศศิธร สุดทางธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7677 ศ291ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.7677 ศ291ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.7677 ศ291ก] (1).

139. การศึกษาการดำเนินงานของโรงแรมนครพิงค์ พาเลซ = The operation study of Nakornping Palace Hotel / รัตติยา สายปัญญา

โดย รัตติยา สายปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7647 ร366ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.7647 ร366ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.7647 ร366ก] (1).

140. การศึกษาการดำเนินงานของโรงพยาบาลลานนา = The study of the operation of Lanna Hospital / บุญยัง วิษณุมหิมาชัย

โดย บุญยัง วิษณุมหิมาชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11068 บ534ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11068 บ534ก] (1).