ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 421 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. กลยุทธ์การตลาดบริการ : กรณีศึกษาบริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ / เนตรนภา แสงอรุณ

โดย เนตรนภา แสงอรุณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 368.00688 น785ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 368.00688 น785ก] (1).

22. ทัศนคติของข้าราชการตำรวจต่อการใช้โครงสร้างกรมตำรวจรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ / อนุสรณ์ เหลืองภุมรัตน์

โดย อนุสรณ์ เหลืองภุมรัตน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 353.3609593 อ231ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 353.3609593 อ231ท] (1).

23. การศึกษาการบริหารงานโรงพยาบาลแมคคอร์มิค / ธนินทร์ ศังขะศิลปิน

โดย ธนินทร์ ศังขะศิลปิน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11068 ธ264ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11068 ธ264ก] (1).

24. การศึกษาการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ / โยธิน มานะบุญ

โดย โยธิน มานะบุญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 331.6209593 ย842ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.6209593 ย842ก] (1).

25. การเลือกการลงทุนของผู้มีเงินออมที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ / นันทวรรณ วาลีย์

โดย นันทวรรณ วาลีย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6725 น424ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.6725 น424ก] (1).

26. การศึกษาความต้องการนักบัญชีของบริษัท ในจังหวัดเชียงราย / กัสมา กาซ้อน

โดย กัสมา กาซ้อน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 331.1231657 ก412ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.1231657 ก412ก] (2).

27. การดำเนินงานของ Lanna Thai Electronic Company LTD (LTEC) / ธีระวัฒน์ เทียนชัย

โดย ธีระวัฒน์ เทียนชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7621381 ธ674ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7621381 ธ674ก] (1).

28. กลยุทธ์ทางการบริหารกิจการขนาดย่อมของนักธุรกิจสตรี : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / เทียน เลรามัญ

โดย เทียน เลรามัญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.022 ท733ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 ท733ก] (1). Items available for reference: [Call number: 658.022 ท733ก] (1).

29. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกาแฟสำเร็จรูป ในเขตเทศบาล จ. เชียงใหม่ / ยงยุทธ ฉัตรสีรุ้ง

โดย ยงยุทธ ฉัตรสีรุ้ง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ย126ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 ย126ป] (1).

30. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บริษัทเวิล์ดคลับ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) / ประดิษฐ์ เรืองไรรัตนโรจน์

โดย ประดิษฐ์ เรืองไรรัตนโรจน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.761613 ป267ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.761613 ป267ก] (1).

31. ปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตอำเภอแมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ฐติกุล ไชยวรรณ์

โดย ฐติกุล ไชยวรรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.765 ฐ119ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.765 ฐ119ป] (1).

32. การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจบริการฝึกอบรมในจังหวัดเชียงใหม่ / ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา

โดย ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7616583 ธ246ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7616583 ธ246ก] (1).

33. ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของประชาชนที่มีต่อศูนย์การค้าในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ / บุญทัต การะหงษ์

โดย บุญทัต การะหงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 บ464ท (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 บ464ท] (1).

34. การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจจัดสรรที่ดิน / สุปรียา มณีใส

โดย สุปรียา มณีใส | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.33 ส824ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.33 ส824ก] (1).

35. พฤติกรรมของผู้บริโภคยาสีฟันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / นิคม จันทรมังกร

โดย นิคม จันทรมังกร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 น553พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8342 น553พ] (1).

36. การศึกษาสิ่งจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษา : พนักงานธนาคารในจังหวัดเชียงใหม่ / นุจรินทร์ อัคคพงศ์พันธุ์

โดย นุจรินทร์ อัคคพงศ์พันธุ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3142 น722ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.3142 น722ก] (1).

37. การศึกษากลยุทธ์การตลาดของบริษัท อิไล ลิลลี เอเซียอิงค์ สาขาประเทศไทย / ดุลยเด็จ ศิริติกุล

โดย ดุลยเด็จ ศิริติกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76161 ด727ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76161 ด727ก] (1).

38. การศึกษารูปแบบ ปัญหา และผลของการจัดการเทคนิค 5 ส ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จุฑามาศ หล่อวัฒนา

โดย จุฑามาศ หล่อวัฒนา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.12068 จ628ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.12068 จ628ก] (1).

39. How to create profitable new products : from mission to market / George Gruenwald

โดย Gruenwald, George.

เลขเรียกหนังสือ: 658.575 G886H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : NTC Business Books, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.575 G886H] (1).

40. The official guide to MBA programs / managing editor, Jodi Z. Krasna ; copy editor, Sarah A. Dallam

โดย Krasna, Jodi Z | Dallam, Sarah A | Graduate Management Admission Council.

เลขเรียกหนังสือ: 658.0711 O32 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Princeton, N.J. : Graduate Management Admission Council, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.0711 O32 1994] (1).