ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 421 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. Doing business in the greatest Mekong subregion / Office of the Board of Investment. Royal Thai Government

โดย Royal Thai Government. Office of the Board of Investment.

เลขเรียกหนังสือ: 382.095 R888D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Bangkok] : The Office, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.095 R888D] (1).

42. Capital accumulation in Thailand 1855-1985 / Suehiro Akira

โดย Akira, Suehiro.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 A315C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 A315C] (1).

43. Productivity growth in Thailand / by Pranee Tinakorn, Chalongphop Sussangkarn

โดย Pranee Tinakorn | Chalongphob Sussangkarn | Thailand Development Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 338.06 P899P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Thailand Development Research Institute, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.06 P899P] (1).

44. Asymmetric information, turnover anomaly, no trade and the short sale constraint : theory and evidence / by Pongsak Hoontrakul

โดย Pongsak Hoontrakul.

เลขเรียกหนังสือ: 332.64 P796A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: c1997 หมายเหตุ: Thesis (doctoral)--Thammasat University, Thailand, 1997 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.64 P796A] (1).

45. Vietnam : business opportunities and risks : a guide to success in Asia's next dragon / Joseph P. Quinlan

โดย Quinlan, Joseph P.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9597 Q7V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Heinemann Asia, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9597 Q7V] (1).

46. การศึกษาการดำเนินงานของบริษัท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย / อรรถกฤต ประภาศิริ

โดย อรรถกฤต ประภาศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7621398 อ347ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7621398 อ347ก] (1).

47. การศึกษาการดำเนินงานบริษัท ธรัตกร จำกัด / ประภัสสร วรรณสถิตย์

โดย ประภัสสร วรรณสถิตย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.765887 ป338ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.765887 ป338ก] (1).

48. การศึกษาการดำเนินการ บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิ้ล เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด / รัตนา เกิดพร้อม

โดย รัตนา เกิดพร้อม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 ร375ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ร375ก] (1).

49. การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) / นงนุช เทพวรรณ์

โดย นงนุช เทพวรรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7687 น139ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7687 น139ก] (1).

50. ศึกษาการดำเนินงานของบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด / รุ่งฤดี ทรรปณะวิภาส

โดย รุ่งฤดี ทรรปณะวิภาส | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.70681 ร637ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.70681 ร637ศ] (1).

51. การศึกษาธุรกิจ Applied Employment Agency / ทิพอาภา รัตนะพร

โดย ทิพอาภา รัตนะพร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 331.125 ท483ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.125 ท483ก] (2).

52. การดำเนินงานของโรงเรียนพะเยาพาณิชยการเทคโนโลยี / อมรรัตน์ ศรีวิราช

โดย อมรรัตน์ ศรีวิราช | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.113068 อ286ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 370.113068 อ286ก] (1).

53. ความต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สาธิมล เรืองศิริ

โดย สาธิมล เรืองศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 ส642ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 371.02 ส642ค] (1).

54. การศึกษาฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ / สิริพร รีรักษ์

โดย สิริพร รีรักษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.871 ส731ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.871 ส731ก] (1).

55. การปรับเปลี่ยนองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ / สายสุนีย์ ชะเอม

โดย สายสุนีย์ ชะเอม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 ส663ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.406 ส663ก] (2).

56. การศึกษาการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด / คเณศ ศรีวิมล

โดย คเณศ ศรีวิมล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.32 ค134ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.32 ค134ก] (2).

57. การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท คอนสตรัคชั่น เคมิคอล ไทย จำกัด / ศิริวรรณ ศิริกันทา

โดย ศิริวรรณ ศิริกันทา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76154 ศ522ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.76154 ศ522ก] (1).

58. การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท ลานนากสิกิจ จำกัด / สมเกียรติ ต้นกิตติรัตนกุล

โดย สมเกียรติ ต้นกิตติรัตนกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7616413 ส232ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.7616413 ส232ก] (1).

59. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บริษัท โรงโม่หิน สหศิลา จำกัด / เจษฎา ภู่สว่าง

โดย เจษฎา ภู่สว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 691.2 จ755ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 691.2 จ755ก] (1).

60. การศึกษาการดำเนินงานธุรกิจผ้าฝ้ายทอมือ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ / โปรดปราน เป็งโก

โดย โปรดปราน เป็งโก | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.767721 ป933ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.767721 ป933ป] (1).