ผลการค้นหาของคุณมี 16 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. A study of Karen student mobility to Northern Thai cities : directions problems, suggested courses of action / Ronald D. Renard, Prasert Bhadhachat, G. Lamar Robert.

โดย Renard, Ronald D | Prasert Bhandhachat | Robert, G. Lamar | Payap University. Payap Research Center.

เลขเรียกหนังสือ: 304.8 R394S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research Center, 1987สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.8 R394S] (2). Special Status (1).

2. 1986 corp year rice production survery in the project areas of the Thai-German highland development programme / Prassert Bhandhachat ... [et al.].

โดย Prasert Bhandhachat | Payap University. Payap Research and Development Center.

เลขเรียกหนังสือ: 633.1809593 N716 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Center, Payap University, 1987สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 633.1809593 N716] (4).

3. 1986 crop year bean production survey Tambon Wawi and Nam Lang project areas / Research and Development Center, Payap University

โดย Payap University. Payap Research and Development Center.

เลขเรียกหนังสือ: 633.309593 P343N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Research and Development Center, Payap University, 1986สารสนเทศออนไลน์: Fulltext สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 633.309593 P343N] (2).

4. Comprehension of standard Thai formal texts in Northern Thailand : development of a test instrument / by Peter Constable.

โดย Constable, Peter | Payap University. Payap Research and Development Institute | Summer Institute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91042 C756C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute and Summer Institute of Linguistics, 1995สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91042 C756C] (4).

5. Selectivity and market timing performance of equity funds in thailand = การเลือกและจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะตลาดของกองทุนตราสารทุนในประเทศไทย / Theeralak Satjawathee, Kandiah Jegasothy

โดย Theeralak Satjawathee | Jegasothy, Kandiah | Payap University. Office of Research.

เลขเรียกหนังสือ: 332.64209593 T375S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiangmai : Office of Research, Payap University, 2007สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

6. Care-Mae Chaem Highland Resource Integration Project : some guidelines on baseline surveys and project monitoring / prepared by G. Lamar Robert ... [et al.]

โดย Robert, Lamar G | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 C271 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1991ชื่อเรื่องอื่น: Village appraisal : guidelines on baseline surveys and project monitoring..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 C271] (1).

7. Socio-economic baseline survey : Mae Chaem District pocket area, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / Prasert Bhandhachat ... [et al.].

โดย Prasert Bhandhachat | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7209593 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1991สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7209593 S678] (5).

8. Socio-economic baseline survey : Mae La Noi District pocket area, Mai La Noi District, Mae Hong Son Province / Prasert Bhandhachat ... [et al.].

โดย Prasert Bhandhachat | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7209593 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1991สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7209593 S678] (5).

9. Socio-economic baseline survey : Pai district pocket area, Pai District, Mae Hong Son Province / Prasert Bhandhachat ... [et al.].

โดย Prasert Bhandhachat | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7209593 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1991สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7209593 S678] (4). Special Status (1).

10. Community Spirit Development Project : evaluation report / Lamar Robert, Thanit Boodphetcharat, Nathan Knoll.

โดย Robert, Lamar | Thanit Boodphetcharat | Knoll, Nathan | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8959 R641C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1994สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8959 R641C] (3), PYULIB-DW [Call number: 305.8959 R641C] (1).

11. An evaluation of model village development programs in Nothern Thailand implemented by non-government organization : a case study of the Mckean rehabilitation institute villages extension service = การประเมินผลหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างในภาคเหนือของประเทศไทยที่ดำเนินการโดย องค์การพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมของสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ / Nathan Kholl.

โดย Knoll, Nathan | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 307.1409593 K72E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1997สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.1409593 K72E] (3).

12. Evaluation report of the Pwo Karen Agricultural Development Project / Ronald D. Renard ... [et al.]

โดย Renard, Ronald D | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 633.1809593 E92 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Research and Development Institute, Payap University, 1992สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 633.1809593 E92] (1). Special Status (4).

13. An evaluation of the Mae Taeng agricultural development project / by Sinth Sarobol, G. Lamar Robert, Chensiri Chunsiri.

โดย Sinth Sarobol | Robert, G. Lamar | Chensiri Chunsiri | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 630.9593 S618E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1991สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 630.9593 S618E] (3). Special Status (1).

14. Changes in the Northern Thai hills : an examination of the impact of hill tribe development work 1957-1987 / Ronald D. Renard ... [et al.]

โดย Renard, Ronald D | Payap University. Payap Research and Development Center.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 C456 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Research and Development Center, Payap University, 1988สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 C456] (8). Special Status (2).

15. การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคเอดส์ของชาวบ้านเขตชานเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาอำเภอสันทราย = HIV risk behaviors and attitudes among general population : a study in a suburban area in Chiang Mai, Thailand / นิภา ปวีณเกียรติคุณ ... [และคนอื่นๆ].

โดย นิภา ปวีณเกียรติคุณ | แสงระวี อนันตพานิช | พัชริน ดำรงกิตติกุล | ชุลีพร วิมุกตานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการสตรีศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 614.5993 ก525 (ว.) เลขเรียกหนังสือ: WC503.4.JT3 ก525 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการสตรีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.5993 ก525] (2), PYULIB-DW [Call number: 614.5993 ก525] (2).

16. ปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของแรงงานสตรีที่รับงานมาทำที่บ้าน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to health promoting behavior fo female home workers : case study of Chiang Mai province / รุ่งฤดี วงค์ชุม.

โดย รุ่งฤดี วงค์ชุม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 331.42567 ร637ป (ว.) เลขเรียกหนังสือ: NURSE ร637ป 2548 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.42567 ร637ป] (2), PYULIB-DW [Call number: NURSE ร637ป 2548] (1). Special Status (1).