Refine your search

Your search returned 757 results from 146149 records. Subscribe to this search

|
121. มาตรการเลี่ยงโทษจำคุก : ศึกษาปัญหาการรอการลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 = Alternative to imprisonment : a case study on the suspension of punishment under section 56 of the criminal code / กัญญาภัทร จันต๊ะคาด.

by กัญญาภัทร จันต๊ะคาด | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 340 ก384ม 2559 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2559. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. Description: ก-ญ, 102 หน้า + ซีดี-รอม 1 แผ่น.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ก384ม 2559] (1). Items available for reference: [Call number: 340 ก384ม 2559] (2).

122. การเปรียบเทียบช่องทางการจัดจำหน่ายเครื่องสำอางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Comparing channel of distribution on purchasing cosmetics of customer in Chiang Mai / บูรณี อภิชาติพงศ์ชัย.

by บูรณี อภิชาติพงศ์ชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658 บ746ก 2560 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2560. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560. Description: ก-ฏ, 119 หน้า : แผนภูมิ + ซีดี-รอม 1 แผ่น.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 บ746ก 2560] (1). Items available for reference: [Call number: 658 บ746ก 2560] (2).

123. ปัญหาการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา : กรณีจำเลยหลบหนีในระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล = The problem of provisional release in the criminal case: in case defendant absconds during the proceedings of the court / กาญจนา คำมา.

by กาญจนา คำมา | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 340 ก425ป 2560 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2560. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560. Description: ก-ซ, 93 หน้า + ซีดี-รอม 1 แผ่น.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ก425ป 2560] (1). Items available for reference: [Call number: 340 ก425ป 2560] (2).

124. ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/4 = Problems of the rights protection for injured person in sexual behavior under the criminal procedure code section 226/4 / ธารินทร์ รินยานะ.

by มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์ | ธารินทร์ รินยานะ.

Call number: 340 ธ526ป 2559 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2559. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. Description: ก-ช, 141 หน้า + ซีดี-รอม 1 แผ่น.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ธ526ป 2559] (1). Items available for reference: [Call number: 340 ธ526ป 2559] (2).

125. ปัญหาการจัดเก็บภาษีประเภทการดาวน์โหลดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษากรณีรูปภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชั่น = Problem of taxation on E-commerce downloading : case study on pictures, computer programs and applications / วราภรณ์ หวังมีสุข.

by มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์ | วราภรณ์ หวังมีสุข.

Call number: 340 ว321ป 2559 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2559. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. Description: ก-ฌ, 229 หน้า + ซีดี-รอม 1 แผ่น.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ว321ป 2559] (1). Items available for reference: [Call number: 340 ว321ป 2559] (2).

126. ปัญหาเขตอำนาจศาลในการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 = Problem of the court jurisdiction on litigation arising from private institution of higher education act, B.E. 2546 / สไบชลกานต์ อินทร์บำรุง.

by สไบชลกานต์ อินทร์บำรุง | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 340 ส221ป 2560 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2560. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560. Description: ก-ซ, 104 หน้า + ซีดี-รอม 1 แผ่น.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ส221ป 2560] (1). Items available for reference: [Call number: 340 ส221ป 2560] (2).

127. Language vitality and lexical variation of the Isan language in Rongsan village, Phayao province = พลังชีวิตของภาษาและการแปรทางศัพท์ของภาษาอีสานในหมู่บ้านร่องส้าน จังหวัดพะเยา / Suthinee Promkandorn.

by Payap University. Department of Linguistics | Suthinee Promkandorn.

Call number: 410 S966L 2016 (TH.) Material type: book BookPublisher: 2016. Dissertation note: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2016. Description: xii, 197 p. : ill., maps.Online access: Full Text Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 S966L 2016 ] (2). Items available for reference: [Call number: 410 S966L 2016 ] (2).

128. Hearing hidden voice : language use patterns among Baloch women in two urban speech communities in Sindh, Pakistan = รับฟังเสียงที่ซ่อนเร้น : รูปแบบการใช้ภาษาท่ามกลางสตรีชาวบาลอชในชุมชนภาษาของตัวเมือง 2 แห่งในเมืองสินดห์ ประเทศปากีสถาน / Stephanie Zubair.

by Payap University. Department of Linguistics | Zubair, Stephanie.

Call number: 410 Z93H 2018 (TH.) Material type: book BookPublisher: 2018. Dissertation note: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2018. Description: xi, 177 p. : ill., maps.Online access: Full Text Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 Z93H 2018] (1). Items available for reference: [Call number: 410 Z93H 2018] (2).

129. Types of reduplication in Helong, an Austronesian language in Eastern Indonesia = ประเภทของการซ้ำคำในภาษาเฮลง ภาษาออสโตรเนเชียนที่พูดในภาคตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย / Misriani Balle.

by Payap University. Department of Linguistics | Balle, Misriani.

Call number: 410 B191T 2017 (TH.) Material type: book BookPublisher: 2017. Dissertation note: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2017. Description: xvi, 124 p. : ill.Online access: Full Text Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 B191T 2017] (1). Items available for reference: [Call number: 410 B191T 2017] (2).

130. Lexical nominalization and the extended functions of the demonstrative k∂ra2 in Rera, a Northern Naga language = การพรรณนาโครงสร้างทางวิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ การทำให้เป็นคำนาม และการขยายหน้าที่ของคำบ่งชี้ k∂ra2 ในภาษาเรราในกลุ่มภาษานากาตะวันออก / Dipjyoti Goswami.

by Payap University. Department of Linguistics | Goswami, Dipjyoti.

Call number: 410 G682L 2017 (TH.) Material type: book BookPublisher: 2017. Dissertation note: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2017. Description: xii, 131 p. : charts.Online access: Full Text Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 G682L 2017] (1). Items available for reference: [Call number: 410 G682L 2017] (2).

131. A grammatical sketch of Lacid = ระบบไวยากรณ์เบื้องต้นในภาษาลาชิด / Hkaw Luk.

by Payap University. Department of Linguistics | Hkaw Luk.

Call number: 410 H677G 2017 (TH.) Material type: book BookPublisher: 2017. Dissertation note: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2017. Description: xvi, 183 p.Online access: Full Text Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 H677G 2017] (1). Items available for reference: [Call number: 410 H677G 2017] (2).

132. A typology of subordinate constructions in Lai = แบบลักษณ์ของโครงสร้างอนุประโยคในภาษาไล / Bawi Tawng.

by Payap University. Department of Linguistics | Bawi Tawng.

Call number: 410 B354T 2017 (TH.) Material type: book BookPublisher: 2017 Dissertation note: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2017. Description: xiii, 218 p. : ill., maps.Online access: Full Text Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 B354T 2017] (1). Items available for reference: [Call number: 410 B354T 2017] (2).

133. A phonological description of Wadiyari, a language spoken in Pakistan = ระบบเสียงในภาษาวะดิยารีที่พูดในประเทศปากีสถาน / Saeed Zubair.

by Payap University. Department of Linguistics | Zubair, Saeed.

Call number: 410 Z93P 2016 (TH.) Material type: book BookPublisher: 2016. Dissertation note: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2016. Description: xiv, 170 p. : ill.Online access: Full Text Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 Z93P 2016] (2). Items available for reference: [Call number: 410 Z93P 2016] (2).

134. Applying dynamic equivalence and relevance theory : translating English and Mandarin Chinese song lyrics = การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเทียบเคียงต่างรูปกับทฤษฎีความสำคัญในการแปลเนื้อเพลงภาษาอังกฤษและภาษาจีนแมนดาริน / Ann Elizabeth Anderson.

by Payap University. Department of Linguistics | Anderson, Ann Elizabeth.

Call number: 410 A545A 2018 (TH.) Material type: book BookPublisher: 2018. Dissertation note: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2018. Description: xi, 179 p. : ill.Online access: Full Text Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 A545A 2018] (1). Items available for reference: [Call number: 410 A545A 2018] (2).

135. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิคนพิการ : ศึกษากรณีการจ้างงาน = The measure to protect the rights of person with disabilities : a case study of employment / ประภัสสร ชื่นสมบัติ.

by ประภัสสร ชื่นสมบัติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 340 ป338ม 2561 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2561. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561. Description: ก-ฎ, 102 หน้า + ซีดี-รอม 1 แผ่น.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ป338ม 2561] (1). Items available for reference: [Call number: 340 ป338ม 2561] (2).

136. การปรับใช้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ... สำหรับความสัมพันธ์ของบุคคลเพศเดียวกัน : เปรียบเทียบกฎหมายเนเธอร์แลนด์และกฏหมายฝรั่งเศส = Adaptation of (draft) registration of life partner Act B.E ... for the cohabitation of same-sex persons : compare with the laws of the Netherlands and France / วิรังรอง จักรมณี.

by วิรังรอง จักรมณี | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 340 ว688ก 2561 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2561. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561. Description: ก-ญ, 138 หน้า + ซีดี-รอม 1 แผ่น.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ว688ก 2561] (1). Items available for reference: [Call number: 340 ว688ก 2561] (2).

137. ความรับผิดของผู้สนับสนุน : ศึกษากรณีผู้กระทำความผิดยังมิได้ลงมือกระทำ = Criminal liability of the supporter : a study on the principal not committing an offence / อภิญญา มโนตื้อ.

by อภิญญา มโนตื้อ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 340 อ253ค 2561 (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2561. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561. Description: ก-ซ, 99 หน้า + ซีดี-รอม 1 แผ่น.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 อ253ค 2561] (1). Items available for reference: [Call number: 340 อ253ค 2561] (2).

138. Word order in Lemei narrative discourse = การเรียงลำดับคำในสัมพันธสารเรื่องเล่าในภาษาแลแม / Wilson Yeung.

by Payap University. Department of Linguistics | Yeung, Wilson.

Call number: 410 Y48W 2018 (TH.) Material type: book BookPublisher: 2018. Dissertation note: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2018. Description: xiii, 150 p. + 1 CD-ROM disk.Online access: Full Text Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 Y48W 2018] (1). Items available for reference: [Call number: 410 Y48W 2018] (2).

139. การศึกษาการจัดรูปแบบหน่วยงานบริการคอมพิวเตอร์ของบริษัท สุเทพพรอพเพอร์ตี้ จำกัด / ทรัพย์ศิริ จรรยาศิริ

by ทรัพย์ศิริ จรรยาศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 004.068 ท162ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 Description: ก-ฉ, 56, [3] หน้า : แผนภูมิ.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.068 ท162ก] (1). Items available for reference: [Call number: 004.068 ท162ก] (1).

140. การศึกษาธุรกิจขนส่งทางบก บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง (1988) จำกัด / สมโภชน์ นันทพงษ์

by สมโภชน์ นันทพงษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 388.065 ส272ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2537 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537. Description: 45 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 388.065 ส272ก] (1). Items available for reference: [Call number: 388.065 ส272ก] (1).