ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1659 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. Organizational structure, job performance construct and culture in management practice : an exploratory qualitative case study on a foreign-owned small business in City N, Thailand = โครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร : กรณีศึกษาองค์กรต่างประเทศธุรกิจขนาดเล็กในเชียงใหม่ / Tingting Huang.

โดย Huang, Tingting | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2014 H874O (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2014หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2014. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2014 H874O] (1).

22. Customer perception and satisfaction of Shan food restaurants in Chiang Mai = ความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านอาหารไทยใหญ่/ไตในเชียงใหม่ / Cham Wan.

โดย Cham Wan | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 C442C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 C442C] (1).

23. An exploration of ethical challenges in employment and protection : a comparative study of Burmese migrant workers in Chiang Mai (Thailand) and Tokyo (Japan) = การศึกษาความท้าทายทางจริยธรรมในการจ้างงานและการคุ้มครอง : ศึกษาเปรียบเทียบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในเชียงใหม่ (ประเทศไทย) และโตเกียว (ญี่ปุ่น) / Naw Chit Su Thar.

โดย Naw Chit Su Thar | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 N328E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 N328E] (1).

24. A study of employer's evaluation towards competency of and satisfaction with Payap IMBA Graduates = การศึกษาการประเมินสมรรถนะการทำงานและความพึงพอใจของนายจ้างต่อมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ / Darell Khin.

โดย Khin, Darell | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 K45S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 K45S] (1).

25. Cost efficiency of the banking industry in Vietnam : case study of the state-owned commercial banks = การศึกษาประสิทธิภาพต้นทุนของธนาคารในประเทศเวียดนาม : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์ของรัฐ / Thi Mai Lien Dau.

โดย Thi Mai Lien Dau | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2012 T422C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2012. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2012 T422C] (1). Items available for reference: [Call number: IMBA-2012 T422C] (1).

26. A cost analysis for safe low-rise building structures in Chiang Mai, Thailand = การวิเคราะห์ต้นทุนของโครงสร้างอาคารที่ปลอดภัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / Lori Lavonne Norcutt.

โดย Norcutt, Lori Lavonne | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 N827C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 N827C] (1).

27. Managing sustainable community-based tourism : a comparative study of Iejima Village (Japan) and Ban Mae Kampong (Thailand) = การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อความยั่งยืน : จากกรณีศึกษาหมู่บ้านอิเอะจิมะ (ประเทศญี่ปุ่น) และ บ้านแม่กำปอง (ประเทศไทย) / Theeta Woodtikarn.

โดย Theeta Woodtikarn | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 T375M (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 T375M] (1).

28. Customizing Omni-Channel marketing for the American mass affluent consumer = การพัฒนาการตลาดรูปแบบออมนิชานแนลสำหรับลูกค้าชาวสหรัฐอเมริกาที่มีฐานะร่ำรวย / Anders Norcutt.

โดย Norcutt, Anders | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 N827C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 N827C] (1).

29. Factors influencing Kunming consumers' decision to purchase teak furniture from Baan Tawai in Chiang Mai = ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจากบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ของชาวจีนคุนหมิง / Zhao Qin.

โดย Zhao, Qin | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 Z63F (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 Z63F] (1).

30. The glass ceiling of women in management : an investigation of the hotel industry in Chiang Mai = เพดานที่มองไม่เห็นของสตรีในตำแหน่งบริหาร : การศึกษาในบริบทของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ / Kafira Nitida Lake.

โดย Lake, Kafira Nitida | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 L192G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 L192G] (1).

31. The influence of compensation and benefits on employees' motivation and job satisfaction in Chiang Mai hotel industry = ผลกระทบของสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่มีต่อความพอใจและแรงจูงใจการทำงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ / Leonard Malley.

โดย Malley, Leonard | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2013 M253I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2013. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: IMBA-2013 M253I] (1).

32. Studying the history of Wunpawng Christian Church in Chiang Mai between 1998 to 2014 and development plans for future church growth / Samai Yeepa.

โดย Samai Yeepa | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2015สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

33. The warth of God what is the meaning of the wrath of God and how can an understanding of the concept inform Christian pastoral care? / Iain Girvin Baxter.

โดย Baxter, Iain Girvin | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2015สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

34. An effective approach of teaching leaders of the orphanage about Christian education / Maw Shay.

โดย Maw Shay.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

35. How to help Myanmar pastors in Chiang Mai to prepare an effective sermon / Win Min Nyunt.

โดย Win Min Nyunt | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2016 W775H (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Independent Study (M.A. (Christian Theology))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2016 W775H] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2016 W775H] (1).
Special Status (1).

36. The relation of church and state from the perspective of Reinhold Niebuhr : a case study of Northern Shan State, Myanmar / Yaw Han Ja.

โดย Yaw Han Ja.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

37. Developing pastoral care and counseling ministry for the Kachin Churches in the context of Thailand, case study : Wunpawng Christian church / Maung B. La Dol.

โดย Maung B. La Dol.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

38. A study on conflict between the local communist government and local churches in Zhejiang Province, China / Fan Xiano Shuang.

โดย Shuang, Fan Xiano.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

39. A Christian theology of Prayer in the Thai context : a case study of the first church of Chiang Mai / Nunn Sirisujin.

โดย Nunn Sirisujin.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

40. Perception of Christian parents in nurturing childern spiritually among Kachin community / Labya Khun San.

โดย Labya Khun San.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).