ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1659 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Using the genre-based approach to teach personal recount writing to middle school students in State High School, No. 1, Sanchaung, Yangon / by Nant Esther.

โดย Esther, Nant | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34958 N191U (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34958 N191U] (1). Items available for reference: [Call number: 428.34958 N191U] (1).

62. A proposed supplementary speaking skill material for college English intensive reading for the first-year undergraduates of Arts and Sciences at Guizhou University of Technology, Guizhou, China / Tian Xiao Mei.

โดย Tian, Xiao Mei | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34951 T551P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.34951 T551P] (1).

63. A study of first-year students' writing using a genre-based approach at Yunnan Institute for Nationalities, Yunnan, China / by Ma Ling.

โดย Ma, Ling | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34951 M111S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.34951 M111S] (1).

64. Designing a business English course for third-year English majors at Guangxi University for Nationals, Guangxi Province, China / by Li Ying.

โดย Li, Ying | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L693D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.007 L693D] (1).

65. Proposed supplementary material project for Southwest Nationality Institute based on the learning styles of ethnic group students in Chengdu, Sichuan Province, People's Republic of China / by Wen Jie.

โดย Wen, Jie | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34951 W467P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.34951 W467P] (1).

66. Utilizing positive human relationships in a no-grade context to teach fundamental English with an emphasis on oral facility / by Pratchayanee Phuangjan.

โดย Pratchayanee Phuangjan | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.349591 P912U (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2001หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2001. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.349591 P912U] (1). Items available for reference: [Call number: 428.349591 P912U] (1).

67. A semantic analysis of Thai proverbs and metaphors about women = การวิเคราะห์ทางความหมายของสุภาษิตคำพังเพยไทยที่เกี่ยวกับผู้หญิง / Chutiphan Keerakittiwat.

โดย Chutiphan Keerakittiwat | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 C564S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2002หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2002. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ทางความหมายของสุภาษิตคำพังเพยไทยที่เกี่ยวกับผู้หญิง.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 C564S] (1). Items available for reference: [Call number: 495.915 C564S] (1).

68. Development of an English critical thinking syllabus for kindergarten level = การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยการใช้วิจารณญาณในระดับอนุบาล / by Yuphadee Suwanitchayakul.

โดย Yuphadee Suwanitchayakul | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 372.65 Y95D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2002หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2002. ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยการใช้วิจารณญาณในระดับอนุบาล..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.65 Y95D] (1). Items available for reference: [Call number: 372.65 Y95D] (1).

69. Final particles in Vientiane Lao = คำลงท้ายในภาษาลาวเวียงจันทร์ / by Sengfa Holanouphab.

โดย Sengfa Holanouphab | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91915 S476F (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2003. ชื่อเรื่องอื่น: คำลงท้ายในภาษาลาวเวียงจันทร์.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91915 S476F] (1). Items available for reference: [Call number: 495.91915 S476F] (1).

70. A descriptive study of Akha sentence final particles = การอธิบายถึงการศึกษาคำที่ใช้ลงท้ายในประโยคภาษาอาข่า / by Noel Kya Heh.

โดย Noel Kya Heh | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 N767D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2003. ชื่อเรื่องอื่น: การอธิบายถึงการศึกษาคำที่ใช้ลงท้ายในประโยคภาษาอาข่า.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 N767D] (1). Items available for reference: [Call number: 495.4 N767D] (1).

71. The analysis of clause structure in Lahu Shi = การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคอนุเคราะห์ในภาษาลาฮูชี / by Waraporn Chaikuna.

โดย Waraporn Chaikuna | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 W253A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2003. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคอนุเคราะห์ในภาษาลาฮูชี.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 W253A] (1). Items available for reference: [Call number: 495.4 W253A] (1).

72. A phonological analysis of three central Karenic languages = การวิเคราะห์ระบบเสียงของภาษากะเหรี่ยงตอนกลาง 3 ภาษา / by Sudrutai Arunsirot.

โดย Sudrutai Arunsirot | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 S943P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1993. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ระบบเสียงของภาษากะเหรี่ยงตอนกลาง 3 ภาษา..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 S943P] (2). Items available for reference: [Call number: 495 S943P] (1).

73. A course of basic English for undergraduate architecture students, Chiang Mai Univesity = กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / by Nattinee Kheaunsri.

โดย Nattinee Kheaunsri | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 N283C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2003. ชื่อเรื่องอื่น: กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 N283C] (1). Items available for reference: [Call number: 428.007 N283C] (1).

74. Reading problems of English major students enrolled in AE203 at Payap University = การศึกษาปัญหาการอ่านวิชา AE203 ของนักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ / by Chonlada Yomchinda.

โดย Chonlada Yomchinda | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 C548R (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2003. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาปัญหาการอ่านวิชา AE203 ของนักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 C548R] (1). Items available for reference: [Call number: 428.3 C548R] (1).

75. A phonological comparison of Koho and Maa varieties = การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาโคโฮและภาษามา / by Duong Tan Le.

โดย Duong Tan Le | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 D928P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2003. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาโคโฮและภาษามา.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 D928P] (1). Items available for reference: [Call number: 495.93 D928P] (1).

76. Phowa verbal semantics = การวิเคราะห์ภาษาโพวาเชิงอรรถกริยา / by Jamin R. Pelkey.

โดย Pelkey, Jamin Robert | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 P384P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2004หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2004. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ภาษาโพวาเชิงอรรถกริยา.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 P384P] (2). Items available for reference: [Call number: 495.4 P384P] (1).

77. A comparative study of Kuy varieties in Cambodia = การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างภาษาถิ่นของภาษากูยในประเทศกัมพูชา / by Linda Marie Markowski.

โดย Markowski, Linda Marie | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 M346C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2005หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2005. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างภาษาถิ่นของภาษากูยในประเทศกัมพูชา.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 M346C] (2). Items available for reference: [Call number: 495.93 M346C] (1).

78. การศึกษาวิเคราะห์บทบาทผู้นำคริสตจักรท้องถิ่นระดับฆราวาส : กรณีศึกษาคริสตจักรพะเยา 1991-2003 / โดย ธีรพันธ์ ขอบใจ.

โดย ธีรพันธ์ ขอบใจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2548 ธ635ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2548 ธ635ก] (2). Items available for reference: [Call number: MCD-2548 ธ635ก] (1).

79. บทบาทสตรีในคริสตจักร : กรณีศึกษา : คริสตจักรไทยถาวรธรรม / โดย รุ่งทิวา มาโม้.

โดย รุ่งทิวา มาโม้ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2548 ร622บ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2548 ร622บ] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2548 ร622บ] (1).

80. ปัจจัยส่งเสริมการศึกษาของผู้ศึกษาบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ / โดย รัศมี อัครสวาท.

โดย รัศมี อัครสวาท | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2548 ร388ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2548 ร388ป] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2548 ร388ป] (1).