ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 824 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Cost efficiency of the banking industry in Vietnam : case study of the state-owned commercial banks = การศึกษาประสิทธิภาพต้นทุนของธนาคารในประเทศเวียดนาม : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์ของรัฐ / Thi Mai Lien Dau.

โดย Thi Mai Lien Dau | Payap University. Department of Business Administration.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2012 T422C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2012. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2012 T422C] (1). Items available for reference: [Call number: IMBA-2012 T422C] (1).

2. Customer behavior and personal factors influencing buying organic food : case study in Kunming City, Yunnan Province of China = พฤติกรรมลูกค้าและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารอินทรีย์ : กรณีศึกษาในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนานประเทศจีน / Tingting Zhang.

โดย Zhang, Tingting | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2015 Z63C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2015หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2015. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2015 Z63C] (2). Items available for reference: [Call number: IMBA-2015 Z63C] (1).

3. An effective approach of teaching leaders of the orphanage about Christian education / Maw Shay.

โดย Maw Shay.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

4. How to help Myanmar pastors in Chiang Mai to prepare an effective sermon / Win Min Nyunt.

โดย Win Min Nyunt | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2016 W775H (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Independent Study (M.A. (Christian Theology))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2016 W775H] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2016 W775H] (1).
Special Status (1).

5. The relation of church and state from the perspective of Reinhold Niebuhr : a case study of Northern Shan State, Myanmar / Yaw Han Ja.

โดย Yaw Han Ja.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

6. Developing pastoral care and counseling ministry for the Kachin Churches in the context of Thailand, case study : Wunpawng Christian church / Maung B. La Dol.

โดย Maung B. La Dol.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

7. A study on conflict between the local communist government and local churches in Zhejiang Province, China / Fan Xiano Shuang.

โดย Shuang, Fan Xiano.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

8. A Christian theology of Prayer in the Thai context : a case study of the first church of Chiang Mai / Nunn Sirisujin.

โดย Nunn Sirisujin.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

9. Perception of Christian parents in nurturing childern spiritually among Kachin community / Labya Khun San.

โดย Labya Khun San.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

10. Exploring internal factors affecting indirect distribution channels of prepaid mobile products : a case of Vinaphone Business Center in Thua Thien Hue Province, Vietnam = การศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่อช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินของศูนย์ธุรกิจ Vinaphone : กรณีศึกษาศูนย์ธุรกิจ Vinaphone ในจังหวัด Thua Thien Hue, ประเทศเวียดนาม / Nguyen Phuoc Quy Thinh.

โดย Nguyen Phuoc Quy Thinh | Payap University. Department of International Business Management.

เลขเรียกหนังสือ: IMBA-2016 N576E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Independent Study (M.B.A. (International Business))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: IMBA-2016 N576E] (1). Items available for reference: [Call number: IMBA-2016 N576E] (1).

11. An apologetics for Jurgen Moltmann's theology of suffering in the Bhutanese Buddhist context / Sonam Dema.

โดย Sonam Dema | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 S698A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

12. Ways of interpretation of the 'creatures' in Ezekiel 1 on the background of ancient near east parallels / Woo jin Park.

โดย Woo jin Park | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 W912W (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

13. The perspective on being created in the "Image of God" : a case study from the first church of Chiang Mai / Arus Sairattanyu.

โดย Arus Sairattanyu | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 A794P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

14. Observation of practicing prayer : Immanuel journaling in a Thai seminary community / Atchima Wongkhiao.

โดย Atchima Wongkhiao | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 A863O (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

15. Effective pastoral care and counseling ministry for the Burmese Christian migrant workers in Thailand : a case study of Zion Myanmar Baptist church / Hka Li.

โดย Hka Li | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 H677E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

16. God's command to take care of creation (Genesis 2:15-17) and its meaning for Bethel Karen Baptist church / Somkiat Phichitbanphot.

โดย Somkiat Phichitbanphot | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 S696G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

17. A study of Jurgen Moltmann's political theology in the Kachin context / Zung Bawm.

โดย Zung Bawm | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 Z95S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

18. An analysis of cohesion in Sgaw Karen folk narratives = วจนะสัมพันธ์วิเคราะห์ในนิทานพื้นบ้านภาษากะเหรี่ยงสะกอ / by Chaiyathip Katsura.

โดย Chaiyathip Katsura | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 C435A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1993หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1993. ชื่อเรื่องอื่น: วจนะสัมพันธ์วิเคราะห์ในนิทานพื้นบ้านภาษากะเหรี่ยงสะกอ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 C435A] (1). Items available for reference: [Call number: 495 C435A] (1).

19. Discourse considerations in the hortatory speech of Phra Phayom = วจนะสัมพันธ์ในปาฐกถาธรรมพระพยอม / by Kirk Roger Person.

โดย Person, Kirk Roger | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.910141 P467D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1993หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1993. ชื่อเรื่องอื่น: วจนะสัมพันธ์ในปาฐกถาธรรมพระพยอม.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.910141 P467D] (2). Items available for reference: [Call number: 495.910141 P467D] (1).

20. A study of final particles in conversational Tai Lue at Donchai Village, Pua District, Nan Province = การศึกษาคำลงท้ายในการสนทนาของชาวไตลื้อบ้านดอนไชย อำเภอปัว จังหวัดน่าน / by Amnuayporn Chowyong.

โดย Amnuayporn Chowyong | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 A522S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1996หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1996. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาคำลงท้ายในการสนทนาของชาวไตลื้อบ้านดอนไชย อำเภอปัว จังหวัดน่าน.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 A522S] (2). Items available for reference: [Call number: 495.919 A522S] (1).