ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 159 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. An apologetics for Jurgen Moltmann's theology of suffering in the Bhutanese Buddhist context / Sonam Dema.

โดย Sonam Dema | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 S698A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

2. Ways of interpretation of the 'creatures' in Ezekiel 1 on the background of ancient near east parallels / Woo jin Park.

โดย Woo jin Park | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 W912W (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

3. The perspective on being created in the "Image of God" : a case study from the first church of Chiang Mai / Arus Sairattanyu.

โดย Arus Sairattanyu | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 A794P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

4. Observation of practicing prayer : Immanuel journaling in a Thai seminary community / Atchima Wongkhiao.

โดย Atchima Wongkhiao | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 A863O (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

5. Effective pastoral care and counseling ministry for the Burmese Christian migrant workers in Thailand : a case study of Zion Myanmar Baptist church / Hka Li.

โดย Hka Li | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 H677E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

6. God's command to take care of creation (Genesis 2:15-17) and its meaning for Bethel Karen Baptist church / Somkiat Phichitbanphot.

โดย Somkiat Phichitbanphot | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 S696G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

7. A study of Jurgen Moltmann's political theology in the Kachin context / Zung Bawm.

โดย Zung Bawm | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 Z95S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

8. Grammatical studies of Man Noi Plang = การศึกษาไวยากรณ์ภาษามันนอยปลั้ง / Emily Dawn Lewis.

โดย Lewis, Emily Dawn | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 L673G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2008หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2008. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาไวยากรณ์ภาษามันนอยปลั้ง.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 L673G] (3). Items available for reference: [Call number: 495.93 L673G] (2).

9. An investigation of multi-verb constructions in Hmong Nstuab = การศึกษาหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาม้งเขียว / Elizabeth Meister.

โดย Meister, Elizabeth Sarah | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.972 M515I (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2010. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาม้งเขียว.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.972 M515I] (3). Items available for reference: [Call number: 495.972 M515I] (2).

10. A phonological description of Leinong Naga = ระบบเสียงภาษาเลนอง นากา / Ahsi James Wayesha.

โดย Wayesha, Ahsi James | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 W357P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2010. ชื่อเรื่องอื่น: ระบบเสียงภาษาเลนอง นากา.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 W357P] (3). Items available for reference: [Call number: 495.4 W357P] (2).

11. A phonology of Muak Sa-aak = ระบบเสียงภาษามวกสะอาก / Elizabeth Hall.

โดย Hall, Elizabeth | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 H175P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2010. ชื่อเรื่องอื่น: ระบบเสียงภาษามวกสะอาก.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 H175P] (3). Items available for reference: [Call number: 495.93 H175P] (2).

12. Singaporean Hokkien adjectives = คำคุณศัพท์ในภาษาฮ๊กเกี้ยนสิงคโปร์ / Krisda Tan.

โดย Krisda Tan | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1795957 K92S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2010. ชื่อเรื่องอื่น: คำคุณศัพท์ในภาษาฮ๊กเกี้ยนสิงคโปร์.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX | RESUME สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1795957 K92S] (3). Items available for reference: [Call number: 495.1795957 K92S] (2).

13. 21 12 2012 theory of relativity voices without owner / ธเนศ วงศ์สิงห์.

โดย ธเนศ วงศ์สิงห์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2555 ธ285ย (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2555 ธ285ย] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2555 ธ285ย] (2).

14. A descriptive grammar of Wa = ไวยากรณ์เชิงบรรยายในภาษาว้า / Ma Seng Mai.

โดย Ma Seng Mai | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 M111D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2012หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2012. ชื่อเรื่องอื่น: ไวยากรณ์เชิงบรรยายในภาษาว้า.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | CHAPTER 8 | CHAPTER 9 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 M111D] (3). Items available for reference: [Call number: 495.93 M111D] (2).

15. เสียงแห่งความตาย = The voice of death / สมัชชา หมอกชัย.

โดย สมัชชา หมอกชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2556 ส291ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2556หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2556 ส291ส] (4). Items available for reference: [Call number: DCM-2556 ส291ส] (2).

16. A descriptive grammar of Kayah Monu = ไวยากรณ์เชิงวรรณนาในภาษากะยาโมนู / Wai Lin Aung.

โดย Wai Lin Aung | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9 W138D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2013. ชื่อเรื่องอื่น: ไวยากรณ์เชิงวรรณนาในภาษากะยาโมนู..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | CHAPTER 8 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9 W138D] (3). Items available for reference: [Call number: 495.9 W138D] (2).

17. A descriptive grammar of Jejara (Para Naga) = ไวยากรณ์ภาษาเจอเจอเรอ (ปารา นากา) / Tiffany Barkman.

โดย Barkman, Tiffany | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 B256D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2014หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2014. ชื่อเรื่องอื่น: ไวยากรณ์ภาษาเจอเจอเรอ (ปารา นากา)..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | CHAPTER 8 | CHAPTER 9 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 B256D] (3). Items available for reference: [Call number: 495.4 B256D] (2).

18. Genre analysis of self defense web advertisements = การวิเคราะห์เว็บโฆษณาที่ป้องกันตนเอง / Christopher Clugston.

โดย Clugston, Christopher Ian | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 421.41 C649G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2013. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์เว็บโฆษณาที่ป้องกันตนเอง..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 421.41 C649G] (3). Items available for reference: [Call number: 421.41 C649G] (2).

19. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 21 = Internal Security Act B.E. 2551 : study on enforcement of Section 21 / นัฐพล มาประณีต.

โดย นัฐพล มาประณีต | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.01 น392พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.01 น392พ] (2). Items available for reference: [Call number: 343.01 น392พ] (2).

20. The construction of supplementary exercises in CD-Rom for English (EN 101) at Lampang College of Commerce and Technology / by Supasin Pota-In.

โดย Supasin Pota-in | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.349591 S959C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2001หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL)) -- Payap University, 2001. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.349591 S959C] (3). Items available for reference: [Call number: 428.349591 S959C] (1).