ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 56 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. An effective approach of teaching leaders of the orphanage about Christian education / Maw Shay.

โดย Maw Shay.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

2. How to help Myanmar pastors in Chiang Mai to prepare an effective sermon / Win Min Nyunt.

โดย Win Min Nyunt | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2016 W775H (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Independent Study (M.A. (Christian Theology))--Payap University, 2016. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: MCD-2016 W775H] (1). Items available for reference: [Call number: MCD-2016 W775H] (1).
Special Status (1).

3. The relation of church and state from the perspective of Reinhold Niebuhr : a case study of Northern Shan State, Myanmar / Yaw Han Ja.

โดย Yaw Han Ja.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

4. Developing pastoral care and counseling ministry for the Kachin Churches in the context of Thailand, case study : Wunpawng Christian church / Maung B. La Dol.

โดย Maung B. La Dol.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

5. A study on conflict between the local communist government and local churches in Zhejiang Province, China / Fan Xiano Shuang.

โดย Shuang, Fan Xiano.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

6. A Christian theology of Prayer in the Thai context : a case study of the first church of Chiang Mai / Nunn Sirisujin.

โดย Nunn Sirisujin.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

7. Perception of Christian parents in nurturing childern spiritually among Kachin community / Labya Khun San.

โดย Labya Khun San.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

8. An apologetics for Jurgen Moltmann's theology of suffering in the Bhutanese Buddhist context / Sonam Dema.

โดย Sonam Dema | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 S698A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

9. Ways of interpretation of the 'creatures' in Ezekiel 1 on the background of ancient near east parallels / Woo jin Park.

โดย Woo jin Park | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 W912W (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

10. The perspective on being created in the "Image of God" : a case study from the first church of Chiang Mai / Arus Sairattanyu.

โดย Arus Sairattanyu | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 A794P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

11. Observation of practicing prayer : Immanuel journaling in a Thai seminary community / Atchima Wongkhiao.

โดย Atchima Wongkhiao | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 A863O (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

12. Effective pastoral care and counseling ministry for the Burmese Christian migrant workers in Thailand : a case study of Zion Myanmar Baptist church / Hka Li.

โดย Hka Li | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 H677E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

13. God's command to take care of creation (Genesis 2:15-17) and its meaning for Bethel Karen Baptist church / Somkiat Phichitbanphot.

โดย Somkiat Phichitbanphot | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 S696G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

14. A study of Jurgen Moltmann's political theology in the Kachin context / Zung Bawm.

โดย Zung Bawm | Payap University. McGilvary College of Divinity.

เลขเรียกหนังสือ: MCD-2017 Z95S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (Master of Divinity)--McGilvary College of Divinity, 2017. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

15. 21 12 2012 theory of relativity voices without owner / ธเนศ วงศ์สิงห์.

โดย ธเนศ วงศ์สิงห์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2555 ธ285ย (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2555 ธ285ย] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2555 ธ285ย] (2).

16. การสร้างสื่อสำหรับฝึกทักษะการอ่านโน้ตเปียโนแบบฉับพลันด้วยอีเลิร์นนิ่ง = The creation of piano sight-reading exercises for an e-learning program / จันทร์ โพธิ์.

โดย จันทร์ โพธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2555 จ251ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | บทที่ 5 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2555 จ251ก] (1). Items available for reference: [Call number: DCM-2555 จ251ก] (1).
Special Status (1).

17. เสียงแห่งความตาย = The voice of death / สมัชชา หมอกชัย.

โดย สมัชชา หมอกชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2556 ส291ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2556หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2556 ส291ส] (4). Items available for reference: [Call number: DCM-2556 ส291ส] (2).

18. เสียงสะท้อนจากหนังตะลุง = Sound of Nang-Ta-Lung / ณัฐกฤต ศรีสว่าง.

โดย ณัฐกฤต ศรีสว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2558 ณ321ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2558 ณ321ส] (1). Items available for reference: [Call number: DCM-2558 ณ321ส] (2).

19. การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิคระดับบัณติศึกษา โดย มุทิตา นาคเมือง = A graduate Guitar recital by Mutita Narkmuang.

โดย มุทิตา นาคเมือง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2558 ม627ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2558 ม627ก] (1). Items available for reference: [Call number: DCM-2558 ม627ก] (2).

20. การสร้างชุดการสอนทักษะการเล่นลีเวอร์ฮาร์พเบื้องต้น = The creation of Lever Harp teaching package for geginner student / พัชรสกนธ์ โพธิ์.

โดย พัชรสกนธ์ โพธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).