ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 174 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. การพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ / บรรณาธิการ, เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, จารุกัญญ์ พริกบุญจันทร์.

โดย เพ็ญจันทร์ แสนประสาน | จารุกัญญ์ พริกบุญจันทร์ | มหาวิทยาลัยชินวัตร. คณะพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY152.5 พ253ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152.5 พ253ก 2560] (5). Checked out (1).

102. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง = Nursing care for patients with cancer / ดนัย ดุสรักษ์.

โดย ดนัย ดุสรักษ์ | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช.

เลขเรียกหนังสือ: WY156 ด123ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY156 ด123ก 2561] (3).

103. การสอบบัญชี / สมพงษ์ พรอุปถัมภ์.

โดย สมพงษ์ พรอุปถัมภ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 ส263ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 ส263ก] (4).

104. การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร = Managing desirable product and corporate image & identity / โดย วรวรรณ องค์ครุฑรักษา.

โดย วรวรรณ องค์ครุฑรักษา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 ว276ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 ว276ก] (3).

105. สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัย พร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก399ส 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ก399ส 2561] (2).

106. การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ก399ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ก399ก 2561] (1). Checked out (1).

107. การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในอาหาร / ปริศนา สุวรรณาภรณ์

โดย ปริศนา สุวรรณาภรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 664.2 ป466ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.2 ป466ก] (2).

108. การประเมินทางประสาทสัมผัส = Sensory evaluation / ไพโรจน์ วิริยจารี.

โดย ไพโรจน์ วิริยจารี.

เลขเรียกหนังสือ: 664.072 พ993ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.072 พ993ก 2561] (2).

109. เรียนรู้การใช้งานภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง = SQL (Structured query language) / ผู้เขียน, ผุสดี พรผล.

โดย ผุสดี พรผล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.756 ผ662ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สมุทรสาคร : ท็อปมัลติพริ้นทส์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.756 ผ662ร] (3).

110. การเขียนโปรแกรมภาษา MariaDB + MySQL / ชาญชัย ศุภอรรถกร, ผู้เขียน.

โดย ชาญชัย ศุภอรรถกร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.756 ช486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2561ชื่อเรื่องอื่น: จัดการฐานข้อมูลด้วย MariaDB + MySQL ฉบับสมบูรณ์.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.756 ช486ก] (2).

111. การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น / มัณฑนา ปราการสมุทร.

โดย มัณฑนา ปราการสมุทร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ม335ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ม335ก] (2).

112. คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน = Python / ผู้แต่ง, ณัฐวัตร คำภักดี.

โดย ณัฐวัตร คำภักดี.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ณ359ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ณ359ค] (2).

113. การเขียนโปรแกรมด้วย Java สำหรับผู้เริ่มต้น / บัญชา ปะสีละเตสัง.

โดย บัญชา ปะสีละเตสัง.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 บ253ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 บ253ก] (2).

114. Swift 4 พื้นฐานสำหรับพัฒนาแอพบน iOS / จีราวุธ วารินทร์.

โดย จีราวุธ วารินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.268 จ575ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.268 จ575ส] (2).

115. การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา | ฐิตา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ก399ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 31.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ก399ก 2561] (2).

116. ใช้งาน Excel 2016 ให้เร็วเว่อร์ / โดย นันรณา จำลอง.

โดย นันรณา จำลอง.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 น429ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 น429ช] (1).

117. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Research methodology in social science / จันทร์แรม เรือนแป้น.

โดย จันทร์แรม เรือนแป้น.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 จ276ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เสมาธรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 จ276ร] (2).

118. การสร้างมาตรวัดสำหรับการวิจัยที่ถูกต้องและได้มาตรฐานสากล = Universal standard procedures for concept measurement / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ส761ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.42 ส761ก] (2).

119. สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อารี จำปากลาย.

โดย อารี จำปากลาย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 อ658ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 อ658ส] (2).

120. Operations 4.0 / บรรณาธิการ, พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์.

โดย พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 อ976 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 อ976] (2).