ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 174 จากทั้งหมด 145254 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. [การฟังภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวญี่ปุ่น] / Kanokwan Laohaburanakit Katagiri และ Yutaka Tomioka.

โดย กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ | โทมิโอกะ, ยูทากะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91834 ก125ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91834 ก125ก 2561] (1). Items available for reference: [Call number: 495.91834 ก125ก 2561] (1).

62. ข่าวภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย = Really easy English news / แทร์รี่ แอล เฟรเดอริคสัน, อรรครัตน์ กะตากูล, แปล.

โดย เฟรเดอริคสัน, แทร์รี แอล | อรรครัตน์ กะตากูล.

เลขเรียกหนังสือ: 428.64 ฟ621ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บางกอก โพสต์, 2561ชื่อเรื่องอื่น: Really easy English news.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.64 ฟ621ข] (2).

63. ประวัติศาสตร์เอเชีย / หลวงวิจิตรวาทการ.

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 959 ว527ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959 ว527ป] (1).

64. ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ / หลวงวิจิตรวาทการ.

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 930 ว527ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930 ว527ป] (1).

65. ยุโรปสร้างตัว / หลวงวิจิตรวาทการ.

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 940 ว527ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940 ว527ย] (1).

66. ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ / อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช.

โดย อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 726.9 อ119ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 726.9 อ119ศ] (1).

67. บายศรีล้านนา : ขันใบสรี สานศิลป์ถิ่นล้านนา / โดย อุมาวดี ทรัพย์สิน.

โดย อุมาวดี ทรัพย์สิน.

เลขเรียกหนังสือ: 745.925 อ846บ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.925 อ846บ 2561] (2).

68. Introduction to mass communication : media literacy and culture / Stanley J. Baran.

โดย Baran, Stanley J.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 B225I 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 B225I 2019] (1).

69. Identity formation, youth, and development : a simplified approach / James E. Cote and Charles G. Levine.

โดย Cote, James E | Levine, Charles G.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 C843I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. ; London : Psychology Press/Taylor &​ Francis Group, 2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.2 C843I] (1).

70. Essentials for nursing practice / Patricia A. Potter ... [et al.].

โดย Potter, Patricia Ann.

เลขเรียกหนังสือ: WY100.1 E78 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Elsevier, c2019สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

71. Foundations of maternal-newborn and women's health nursing / Sharon Murray ... [et al.].

โดย Murray, Sharon Smith.

เลขเรียกหนังสือ: WY157.3 F771 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Elsevier, c2019สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

72. Introductory medical-surgical nursing / Barbara K. Timby, Nancy E. Smith.

โดย Timby, Barbara Kuhn | Smith, Nancy Ellen.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 T583I 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer, c2018สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

73. Patient transport : principles &​ practice / Air &​ Surface Transport Nurses Association ; edited by Renee Semonin Holleran, Allen C. Wolfe, Jr., Michael A. Frakes.

โดย Holleran, Renee Semonin | Wolfe, Allen C., Jr | Frakes, Michael A | Air &​ Surface Transport Nurses Association (U.S.).

เลขเรียกหนังสือ: WY154.2 P298 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Elsevier, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY154.2 P298 2018] (1).

74. A concise survey of music philosophy / Donald A. Hodges.

โดย Hodges, Donald A.

เลขเรียกหนังสือ: 780.1 H688C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. ; Abingdon, Oxon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.1 H688C] (1).

75. World music : a global journey / Terry E. Miller and Andrew Shahriari.

โดย Miller, Terry E | Shahriari, Andrew C.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9 M651W 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. ; Abingdon, U.K. : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9 M651W 2017] (4).

76. หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น : การวิเคราะห์และประยุกต์ = Introductory microeconomics : analysis and applications / สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน.

โดย สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ส722ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ส722ห] (3).

77. กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1 / นพนิธิ สุริยะ.

โดย นพนิธิ สุริยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 341 น171ก 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341 น171ก 2559] (3).

78. กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 / นพนิธิ สุริยะ.

โดย นพนิธิ สุริยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 341 น171ก 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341 น171ก 2559] (3).

79. อายุความ : คดีแพ่ง - คดีอาญา คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 347.0504 ส284อ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุง-เพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.0504 ส284อ 2561] (2).

80. หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย / เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.

โดย เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 342 ก767ห 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342 ก767ห 2561] (2).