ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประวัติศาสตร์ไทย / หลวงวิจิตรวาทการ.

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ว527ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ว527ป] (1).

2. ประวัติศาสตร์เอเชีย / หลวงวิจิตรวาทการ.

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 959 ว527ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959 ว527ป] (1).

3. ประวัติศาสตร์รวมของโลก / หลวงวิจิตรวาทการ.

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ว527ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 ว527ป] (1).

4. ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ / หลวงวิจิตรวาทการ.

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 930 ว527ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930 ว527ป] (1).

5. ยุโรปสร้างตัว / หลวงวิจิตรวาทการ.

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 940 ว527ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940 ว527ย] (1).