ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 130 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ภาษาคาใจ ปากพูดหูเพี้ยน / สังคีต จันทนะโพธิ.

โดย สังคีต จันทนะโพธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ส533ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ส533ภ] (2).

2. ประวัติศาสตร์ไทย / หลวงวิจิตรวาทการ.

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ว527ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ว527ป] (1).

3. Introductory statistics using SPSS / Herschel Knapp.

โดย Knapp, Herschel.

เลขเรียกหนังสือ: 005.55 K67I 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. ; London, U.K. : Sage, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.55 K67I 2017] (1).

4. Presenting data effectively : communicating your findings for maximum impact / Stephanie D.H. Evergreen.

โดย Evergreen, Stephanie D. H.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4226 E93P 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. ; London, U.K. : Sage, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.4226 E93P 2018] (1).

5. Introduction to mass communication : media literacy and culture / Stanley J. Baran.

โดย Baran, Stanley J.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 B225I 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 B225I 2019] (1).

6. Strategic management in the media : theory to practice / Lucy Kung.

โดย Kung, Lucy.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23068 K96S 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London ; Thousand Oaks, Calif. : Sage, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23068 K96S 2017] (1).

7. Social psychology of emotion / Darren Ellis, Ian Tucker.

โดย Ellis, Darren | Tucker, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 152.4 E47S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London ; Thousand Oaks, Calif : Sage, 2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 152.4 E47S] (1).

8. Understanding psychology / Robert S. Feldman.

โดย Feldman, Robert Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 150 F312U 2015 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 F312U 2015] (1).

9. Analysing English sentences / Andrew Radford.

โดย Radford, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 425 R128A 2016 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 R128A 2016] (1).

10. Introducing second language acquisition / Muriel Saville-Troike and Karen Barto.

โดย Saville-Troike, Muriel | Barto, Karen.

เลขเรียกหนังสือ: 401.93 S267I 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. ; New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.93 S267I 2017] (1).

11. Introduction to parallel computing / Zbigniew J. Czech.

โดย Czech, Zbigniew J.

เลขเรียกหนังสือ: 004.35 C998I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. ; New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.35 C998I] (1).

12. แบบคำฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายอาญา / รวบรวมโดย สนอง แก่นแก้ว.

โดย สนอง แก่นแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05042 ส194บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ปณรัชช, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05042 ส194บ] (2).

13. ศิลปะอิสลาม = Islamic art / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.

โดย ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 704.94897 ป622ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 704.94897 ป622ศ] (1).

14. คู่มือขั้นเทพ ช่วยให้จำพินอินได้คราวละมากๆ / เรียบเรียงโดย ทนงศักดิ์ เกียรติยศนุสรณ์.

โดย ทนงศักดิ์ เกียรติยศนุสรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ท115ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ท115ค] (2).

15. ส่องเศรษฐกิจ CLMV : ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย / กิริยา กุลกลการ ... [และคนอื่นๆ].

โดย กิริยา กุลกลการ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. โครงการจับตาอาเซียน.

เลขเรียกหนังสือ: 337.159 ส474 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch) สกว., 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.159 ส474] (2).

16. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร = Economics of money and banking / นิกร น้อยพรม.

โดย นิกร น้อยพรม.

เลขเรียกหนังสือ: 332 น541ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 น541ศ] (2).

17. เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร = Techniques in shelf life evaluation of food products / ยุทธนา พิมลศิริผล.

โดย ยุทธนา พิมลศิริผล.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 ย355ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.07 ย355ท] (2).

18. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม = Introduction to food and beverage / สุพรรษา เทียมประสิทธิ์.

โดย สุพรรษา เทียมประสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 642.6 ส892ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 642.6 ส892ค] (2).

19. การประเมินทางประสาทสัมผัส = Sensory evaluation / ไพโรจน์ วิริยจารี.

โดย ไพโรจน์ วิริยจารี.

เลขเรียกหนังสือ: 664.072 พ993ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.072 พ993ก 2561] (2).

20. การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / คงศักดิ์ ศรีแก้ว.

โดย คงศักดิ์ ศรีแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 ค114ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.07 ค114ก 2560] (2).