ผลการค้นหาของคุณมี 44 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Jazz / Paul O.W. Tanner, David W. Megill.

โดย Tanner, Paul O. W | Megill, David W.

เลขเรียกหนังสือ: 781.6509 T167J 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 13th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.6509 T167J 2019] (1).

2. A concise survey of music philosophy / Donald A. Hodges.

โดย Hodges, Donald A.

เลขเรียกหนังสือ: 780.1 H688C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. ; Abingdon, Oxon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.1 H688C] (1).

3. Computer music instruments : foundations, design and development / Victor Lazzarini.

โดย Lazzarini, Victor.

เลขเรียกหนังสือ: 004 L432C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cham : Springer, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 004 L432C] (1).

4. Fundamentals of music processing : audio, analysis, algorithms, applications / Meinard Muller.

โดย Muller, Meinard.

เลขเรียกหนังสือ: 006.4 M958F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cham : Springer, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 006.4 M958F] (1).

5. Popular music : the key concepts / Roy Shuker.

โดย Shuker, Roy.

เลขเรียกหนังสือ: 781.6403 S562P 2017 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, U.K. ; New York, N.Y. : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 781.6403 S562P 2017] (1).

6. Essentials of clinical rheumatology / บรรณาธิการ, พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน ... [และคนอื่นๆ].

โดย พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน | สมาคมรูมาติสซัมแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: WE544 อ916 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE544 อ916 2560] (2).

7. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร : แนวคิดและกระบวนการ = Curriculum research and development concept and process / ชวลิต ชูกำแพง.

โดย ชวลิต ชูกำแพง.

เลขเรียกหนังสือ: 375.001 ช281ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 375.001 ช281ก] (1).

8. Mechanical ventilation : the essentials / บรรณาธิการ, สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ... [และคนอื่นๆ].

โดย สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา | สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: WF145 ม713 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งประเทศไทย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF145 ม713 2560] (1). Checked out (1).

9. เศรษฐศาสตร์คลินิกเบื้องต้นสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ.

โดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: W74.1 ศ871 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: W74.1 ศ871 2561] (3).

10. อาหารและโภชนาการ : การป้องกันกลไกบกพร่อง / อัญชลี ศรีจำเริญ.

โดย อัญชลี ศรีจำเริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WB400 อ525อ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB400 อ525อ 2561] (3).

11. การพยาบาลผู้ใหญ่ = Adult nursing / ศรัญญา จุฬารี.

โดย ศรัญญา จุฬารี.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 ศ159ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 ศ159ก 2560] (4).

12. การจัดการแผลเรื้อรัง : บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล / วิภา แซ่เซี้ย.

โดย วิภา แซ่เซี้ย.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 ว645ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : จัดจำหน่ายโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 ว645ก 2561] (2). Checked out (1).

13. กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ / อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล.

โดย อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล.

เลขเรียกหนังสือ: WY157 อ695ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สยามพิมพ์นานา, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157 อ695ก 2560] (3).

14. กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล / เพ็ญจันทร์ แสนประสาน.

โดย เพ็ญจันทร์ แสนประสาน.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 พ253ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 พ253ก 2560] (4).

15. การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด / นริสา วงศ์พนารักษ์.

โดย นริสา วงศ์พนารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: WY160 น256ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : กากะเยีย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160 น256ก 2561] (3).

16. Essentials for nursing practice / Patricia A. Potter ... [et al.].

โดย Potter, Patricia Ann.

เลขเรียกหนังสือ: WY100.1 E78 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Elsevier, c2019สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

17. Foundations of maternal-newborn and women's health nursing / Sharon Murray ... [et al.].

โดย Murray, Sharon Smith.

เลขเรียกหนังสือ: WY157.3 F771 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Elsevier, c2019สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

18. Introductory medical-surgical nursing / Barbara K. Timby, Nancy E. Smith.

โดย Timby, Barbara Kuhn | Smith, Nancy Ellen.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 T583I 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer, c2018สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

19. Patient transport : principles &​ practice / Air &​ Surface Transport Nurses Association ; edited by Renee Semonin Holleran, Allen C. Wolfe, Jr., Michael A. Frakes.

โดย Holleran, Renee Semonin | Wolfe, Allen C., Jr | Frakes, Michael A | Air &​ Surface Transport Nurses Association (U.S.).

เลขเรียกหนังสือ: WY154.2 P298 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Elsevier, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY154.2 P298 2018] (1).

20. Creative teaching for creative learning in higher music education / edited by Elizabeth Haddon and Pamela Burnard.

โดย Haddon, Elizabeth | Burnard, Pamela.

เลขเรียกหนังสือ: 780.711 C912 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, U.K. ; New York, N.Y. : Routledge /Taylor & Francis Group, 2017, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.711 C912] (1).