ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร : แนวคิดและกระบวนการ = Curriculum research and development concept and process / ชวลิต ชูกำแพง.

โดย ชวลิต ชูกำแพง.

เลขเรียกหนังสือ: 375.001 ช281ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 375.001 ช281ก] (1).

2. อรรถบทการขับร้อง : กระบวนแบบและนวัตกรรมการขับร้อง / ดวงใจ ทิวทอง.

โดย ดวงใจ ทิวทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 782 ด164อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [ผู้จัดจำหน่าย], 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 782 ด164อ] (2).

3. การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์ / ผู้เขียน, จันทรรัตน์ เจริญสันติ, อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา.

โดย จันทรรัตน์ เจริญสันติ | อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล | อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: WY157 จ275ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: No items available Checked out (5).