ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ส่องเศรษฐกิจ CLMV : ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย / กิริยา กุลกลการ ... [และคนอื่นๆ].

โดย กิริยา กุลกลการ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. โครงการจับตาอาเซียน.

เลขเรียกหนังสือ: 337.159 ส474 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch) สกว., 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.159 ส474] (2).

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระบบกฎหมายไทย / ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

โดย ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

เลขเรียกหนังสือ: 341.2473 ป492ป 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.2473 ป492ป 2561] (2).