ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145253 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / กรกฎ ทองขะโชค.

โดย กรกฎ ทองขะโชค.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ก152ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ก152ห] (3).

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 : คดีอาญานักการเมือง / สุพิศ ประณีตพลกรัง.

โดย สุพิศ ประณีตพลกรัง.

เลขเรียกหนังสือ: 345.02323 ส832พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.02323 ส832พ] (2).

3. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / คนึง ฦาไชย.

โดย ไพโรจน์ วายุภาพ | ณรงค์ ใจหาญ | คนึง ฦาไชย.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ค142ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11 / แก้ไขเพิ่มเติมโดย ไพโรจน์ วายุภาพ, ณรงค์ ใจหาญ.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ค142ก 2561] (3).

4. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / คนึง ฦาไชย.

โดย คนึง ฦาไชย | ไพโรจน์ วายุภาพ | ณรงค์ ใจหาญ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ค142ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9 / แก้ไขเพิ่มเติมโดย ไพโรจน์ วายุภาพ, ณรงค์ ใจหาญ.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ค142ก 2561] (3).