ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 174 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. การจัดการแผลเรื้อรัง : บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล / วิภา แซ่เซี้ย.

โดย วิภา แซ่เซี้ย.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 ว645ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : จัดจำหน่ายโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 ว645ก 2561] (2). Checked out (1).

22. กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ / อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล.

โดย อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล.

เลขเรียกหนังสือ: WY157 อ695ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สยามพิมพ์นานา, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157 อ695ก 2560] (3).

23. กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล / เพ็ญจันทร์ แสนประสาน.

โดย เพ็ญจันทร์ แสนประสาน.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 พ253ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 พ253ก 2560] (4).

24. การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด / นริสา วงศ์พนารักษ์.

โดย นริสา วงศ์พนารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: WY160 น256ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : กากะเยีย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160 น256ก 2561] (2). Checked out (1).

25. ศิลปะอิสลาม = Islamic art / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.

โดย ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 704.94897 ป622ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 704.94897 ป622ศ] (1).

26. คู่มือขั้นเทพ ช่วยให้จำพินอินได้คราวละมากๆ / เรียบเรียงโดย ทนงศักดิ์ เกียรติยศนุสรณ์.

โดย ทนงศักดิ์ เกียรติยศนุสรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ท115ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ท115ค] (2).

27. ส่องเศรษฐกิจ CLMV : ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย / กิริยา กุลกลการ ... [และคนอื่นๆ].

โดย กิริยา กุลกลการ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. โครงการจับตาอาเซียน.

เลขเรียกหนังสือ: 337.159 ส474 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch) สกว., 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.159 ส474] (2).

28. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร = Economics of money and banking / นิกร น้อยพรม.

โดย นิกร น้อยพรม.

เลขเรียกหนังสือ: 332 น541ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 น541ศ] (2).

29. เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร = Techniques in shelf life evaluation of food products / ยุทธนา พิมลศิริผล.

โดย ยุทธนา พิมลศิริผล.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 ย355ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.07 ย355ท] (2).

30. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม = Introduction to food and beverage / สุพรรษา เทียมประสิทธิ์.

โดย สุพรรษา เทียมประสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 642.6 ส892ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 642.6 ส892ค] (2).

31. การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / คงศักดิ์ ศรีแก้ว.

โดย คงศักดิ์ ศรีแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 ค114ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.07 ค114ก 2560] (2).

32. Mastering composition : กฎ ทฤษฎี และวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ / ผู้เขียน, Richard Garvey - Williams ; ผู้แปล, เกียรติพงษ์ บุญจิตร.

โดย การ์วี่ย์-วิลเลี่ยมส์, ริชาร์ด | เกียรติพงษ์ บุญจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 770.11 ก243ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770.11 ก243ม] (1). Checked out (1).

33. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผู้เขียน, วศิน เพิ่มทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย วศิน เพิ่มทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 004 ค181 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 ค181] (2).

34. ทฤษฎีการคำนวณ : รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง = Theory of computation : computation models and related theories / พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน.

โดย พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน.

เลขเรียกหนังสือ: 005.131 พ132ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.131 พ132ท] (3).

35. โครงสร้างข้อมูล = Data structure / ผู้เขียน, กนกมน รุจิรกุล.

โดย กนกมน รุจิรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.73 ก124ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : โคราชมาร์เก็ตติ้ง แอนด์โปรดักชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.73 ก124ค] (3).

36. คู่มือ Windows 10 ฉบับใช้งานจริง อัพเดต 2018 / ผู้แต่ง, ดวงพร เกี๋ยงคำ.

โดย ดวงพร เกี๋ยงคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.446 ด211ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.446 ด211ค] (1).

37. นวัตกรรม 6.0--Platform--เปลี่ยนอนาคต / ผู้เขียน, สมคิด ลวางกูร.

โดย สมคิด ลวางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 303.44 ส234น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กุโสดอ, [256-]ชื่อเรื่องอื่น: คัมภีร์ทองคำ : คู่มือประชาชน--เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.44 ส234น] (1). Checked out (1).

38. The power of big data for a new economy : หลอมรวมข้อมูลสู่การวิเคราะห์-พยากรณ์-สะท้อนอนาคต / ผู้เขียน, ธนชาติ นุ่มนนท์.

โดย ธนชาติ นุ่มนนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7 ธ138ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย). 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7 ธ138ด] (2).

39. แพลตฟอร์ม : วิธีสร้างฐานทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น = Platform : get noticed in a noisy world / ไมเคิล ไฮแอตต์, เขียน ; ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา, แปล.

โดย ไฮแอตต์, ไมเคิล | ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 302.3 ฮ991พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.3 ฮ991พ] (1). Checked out (1).

40. ระบบการขนส่ง = Transportation system / จิตติชัย รุจนกนกนาฏ.

โดย จิตติชัย รุจนกนกนาฏ.

เลขเรียกหนังสือ: 388 จ422ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 388 จ422ร] (3).