ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 147 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Introductory statistics using SPSS / Herschel Knapp.

โดย Knapp, Herschel.

เลขเรียกหนังสือ: 005.55 K67I 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. ; London, U.K. : Sage, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.55 K67I 2017] (1).

2. Presenting data effectively : communicating your findings for maximum impact / Stephanie D.H. Evergreen.

โดย Evergreen, Stephanie D. H.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4226 E93P 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. ; London, U.K. : Sage, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.4226 E93P 2018] (1).

3. Introduction to mass communication : media literacy and culture / Stanley J. Baran.

โดย Baran, Stanley J.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 B225I 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 B225I 2019] (1).

4. Strategic management in the media : theory to practice / Lucy Kung.

โดย Kung, Lucy.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23068 K96S 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London ; Thousand Oaks, Calif. : Sage, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23068 K96S 2017] (1).

5. Identity formation, youth, and development : a simplified approach / James E. Cote and Charles G. Levine.

โดย Cote, James E | Levine, Charles G.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 C843I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. ; London : Psychology Press/Taylor &​ Francis Group, 2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.2 C843I] (1).

6. Social psychology of emotion / Darren Ellis, Ian Tucker.

โดย Ellis, Darren | Tucker, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 152.4 E47S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London ; Thousand Oaks, Calif : Sage, 2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 152.4 E47S] (1).

7. Understanding psychology / Robert S. Feldman.

โดย Feldman, Robert Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 150 F312U 2015 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 F312U 2015] (1).

8. Analysing English sentences / Andrew Radford.

โดย Radford, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 425 R128A 2016 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 R128A 2016] (1).

9. Introducing second language acquisition / Muriel Saville-Troike and Karen Barto.

โดย Saville-Troike, Muriel | Barto, Karen.

เลขเรียกหนังสือ: 401.93 S267I 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. ; New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.93 S267I 2017] (1).

10. Introduction to parallel computing / Zbigniew J. Czech.

โดย Czech, Zbigniew J.

เลขเรียกหนังสือ: 004.35 C998I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. ; New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.35 C998I] (1).

11. Patient transport : principles &​ practice / Air &​ Surface Transport Nurses Association ; edited by Renee Semonin Holleran, Allen C. Wolfe, Jr., Michael A. Frakes.

โดย Holleran, Renee Semonin | Wolfe, Allen C., Jr | Frakes, Michael A | Air &​ Surface Transport Nurses Association (U.S.).

เลขเรียกหนังสือ: WY154.2 P298 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Elsevier, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY154.2 P298 2018] (1).

12. Jazz / Paul O.W. Tanner, David W. Megill.

โดย Tanner, Paul O. W | Megill, David W.

เลขเรียกหนังสือ: 781.6509 T167J 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 13th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.6509 T167J 2019] (1).

13. A concise survey of music philosophy / Donald A. Hodges.

โดย Hodges, Donald A.

เลขเรียกหนังสือ: 780.1 H688C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. ; Abingdon, Oxon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.1 H688C] (1).

14. Computer music instruments : foundations, design and development / Victor Lazzarini.

โดย Lazzarini, Victor.

เลขเรียกหนังสือ: 004 L432C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cham : Springer, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 004 L432C] (1).

15. Creative teaching for creative learning in higher music education / edited by Elizabeth Haddon and Pamela Burnard.

โดย Haddon, Elizabeth | Burnard, Pamela.

เลขเรียกหนังสือ: 780.711 C912 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, U.K. ; New York, N.Y. : Routledge /Taylor & Francis Group, 2017, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.711 C912] (1).

16. Fundamentals of music processing : audio, analysis, algorithms, applications / Meinard Muller.

โดย Muller, Meinard.

เลขเรียกหนังสือ: 006.4 M958F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cham : Springer, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 006.4 M958F] (1).

17. Popular music : the key concepts / Roy Shuker.

โดย Shuker, Roy.

เลขเรียกหนังสือ: 781.6403 S562P 2017 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, U.K. ; New York, N.Y. : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 781.6403 S562P 2017] (1).

18. World music : a global journey / Terry E. Miller and Andrew Shahriari.

โดย Miller, Terry E | Shahriari, Andrew C.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9 M651W 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. ; Abingdon, U.K. : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9 M651W 2017] (4).

19. บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก / เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง, ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม.

โดย เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง | ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: WY160.5 ย545บ 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160.5 ย545บ 2560] (5).

20. การพยาบาลครอบครัว = Family nursing / สุริยา ฟองเกิด, ศุภรา หิมานันโต.

โดย สุริยา ฟองเกิด | ศุภรา หิมานันโต | สถาบันพระบรมราชชนก. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: WY159.5 ส866ก 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ชลบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันพระบรมราชชนก, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159.5 ส866ก 2559] (5).