ผลการค้นหาของคุณมี 117 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ภาษาคาใจ ปากพูดหูเพี้ยน / สังคีต จันทนะโพธิ.

โดย สังคีต จันทนะโพธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ส533ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ส533ภ] (2).

2. ประวัติศาสตร์ไทย / หลวงวิจิตรวาทการ.

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ว527ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ว527ป] (1).

3. แบบคำฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายอาญา / รวบรวมโดย สนอง แก่นแก้ว.

โดย สนอง แก่นแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05042 ส194บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ปณรัชช, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05042 ส194บ] (2).

4. ศิลปะอิสลาม = Islamic art / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.

โดย ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 704.94897 ป622ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 704.94897 ป622ศ] (1).

5. คู่มือขั้นเทพ ช่วยให้จำพินอินได้คราวละมากๆ / เรียบเรียงโดย ทนงศักดิ์ เกียรติยศนุสรณ์.

โดย ทนงศักดิ์ เกียรติยศนุสรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ท115ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ท115ค] (2).

6. ส่องเศรษฐกิจ CLMV : ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย / กิริยา กุลกลการ ... [และคนอื่นๆ].

โดย กิริยา กุลกลการ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. โครงการจับตาอาเซียน.

เลขเรียกหนังสือ: 337.159 ส474 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch) สกว., 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.159 ส474] (2).

7. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร = Economics of money and banking / นิกร น้อยพรม.

โดย นิกร น้อยพรม.

เลขเรียกหนังสือ: 332 น541ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 น541ศ] (2).

8. เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร = Techniques in shelf life evaluation of food products / ยุทธนา พิมลศิริผล.

โดย ยุทธนา พิมลศิริผล.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 ย355ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.07 ย355ท] (2).

9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม = Introduction to food and beverage / สุพรรษา เทียมประสิทธิ์.

โดย สุพรรษา เทียมประสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 642.6 ส892ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 642.6 ส892ค] (2).

10. การประเมินทางประสาทสัมผัส = Sensory evaluation / ไพโรจน์ วิริยจารี.

โดย ไพโรจน์ วิริยจารี.

เลขเรียกหนังสือ: 664.072 พ993ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.072 พ993ก 2561] (2).

11. การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / คงศักดิ์ ศรีแก้ว.

โดย คงศักดิ์ ศรีแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 ค114ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.07 ค114ก 2560] (2).

12. Mastering composition : กฎ ทฤษฎี และวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ / ผู้เขียน, Richard Garvey - Williams ; ผู้แปล, เกียรติพงษ์ บุญจิตร.

โดย การ์วี่ย์-วิลเลี่ยมส์, ริชาร์ด | เกียรติพงษ์ บุญจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 770.11 ก243ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770.11 ก243ม] (1). Checked out (1).

13. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผู้เขียน, วศิน เพิ่มทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย วศิน เพิ่มทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 004 ค181 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 ค181] (2).

14. การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น / มัณฑนา ปราการสมุทร.

โดย มัณฑนา ปราการสมุทร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ม335ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ม335ก] (2).

15. คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน = Python / ผู้แต่ง, ณัฐวัตร คำภักดี.

โดย ณัฐวัตร คำภักดี.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ณ359ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ณ359ค] (2).

16. ทฤษฎีการคำนวณ : รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง = Theory of computation : computation models and related theories / พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน.

โดย พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน.

เลขเรียกหนังสือ: 005.131 พ132ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.131 พ132ท] (3).

17. โครงสร้างข้อมูล = Data structure / ผู้เขียน, กนกมน รุจิรกุล.

โดย กนกมน รุจิรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.73 ก124ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : โคราชมาร์เก็ตติ้ง แอนด์โปรดักชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.73 ก124ค] (3).

18. Swift 4 พื้นฐานสำหรับพัฒนาแอพบน iOS / จีราวุธ วารินทร์.

โดย จีราวุธ วารินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.268 จ575ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.268 จ575ส] (2).

19. คู่มือ Windows 10 ฉบับใช้งานจริง อัพเดต 2018 / ผู้แต่ง, ดวงพร เกี๋ยงคำ.

โดย ดวงพร เกี๋ยงคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.446 ด211ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.446 ด211ค] (1).

20. นวัตกรรม 6.0--Platform--เปลี่ยนอนาคต / ผู้เขียน, สมคิด ลวางกูร.

โดย สมคิด ลวางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 303.44 ส234น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กุโสดอ, [256-]ชื่อเรื่องอื่น: คัมภีร์ทองคำ : คู่มือประชาชน--เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.44 ส234น] (1). Checked out (1).