ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เกาหลีปัจจุบัน = Korea today / นภดล ชาติประเสริฐ, บรรณาธิการ.

โดย นภดล ชาติประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 951.95 ก839 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.95 ก839] (1).

2. TOPIK I : คู่มือสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี / ผู้เขียน, Korean Education Center in Thailand (KEC).

โดย Korean Education Center in Thailand.

เลขเรียกหนังสือ: 495.780076 ค964ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.780076 ค964ค] (1).