ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ส่องเศรษฐกิจ CLMV : ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย / กิริยา กุลกลการ ... [และคนอื่นๆ].

โดย กิริยา กุลกลการ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. โครงการจับตาอาเซียน.

เลขเรียกหนังสือ: 337.159 ส474 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch) สกว., 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.159 ส474] (2).

2. ประวัติศาสตร์เอเชีย / หลวงวิจิตรวาทการ.

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 959 ว527ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959 ว527ป] (1).

3. การวัดระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน / สรศาสตร์ สุขเจริญสิน.

โดย สรศาสตร์ สุขเจริญสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.64259 ส342ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.64259 ส342ก] (2).

4. การจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในอาเซียน = Conflict management and peace process in ASEAN / ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร.

โดย ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร.

เลขเรียกหนังสือ: 303.69 ธ129ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.69 ธ129ก] (1).