ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง / บรรเจิด สิงคะเนติ.

โดย บรรเจิด สิงคะเนติ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.06 บ153ห 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.06 บ153ห 2561] (2).

2. คู่มือสอบกฎหมายปกครอง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

โดย สุริยา ปานแป้น | อนุวัฒน์ บุญนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.06 ส866ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.06 ส866ค 2561] (1). Checked out (2).

3. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539, พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561) / คณะวิชาการ The Justice Group.

โดย เดอะ จูสติกส์ กรุ๊ป. คณะวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.06 ด919พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พีรภาส, 2561ชื่อเรื่องอื่น: รวมกฎหมายคดีปกครอง แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.06 ด919พ] (2).

4. กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.06 ช486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.06 ช486ก] (2).