ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รัฐและนิติบุคคลมหาชน / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 ช486ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 ช486ร] (2).

2. อายุความ : คดีแพ่ง - คดีอาญา คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 347.0504 ส284อ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุง-เพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.0504 ส284อ 2561] (2).

3. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด = Civil and commercial code: torts / ปราชญา อ่อนนาค.

โดย ปราชญา อ่อนนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ป444ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ป444ค] (3).

4. คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

โดย ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ศ125ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ศ125ค 2561] (4).

5. คำอธิบายกฎหมายลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

โดย จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.072 จ456ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.072 จ456ค] (3).