ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 174 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ภาษาคาใจ ปากพูดหูเพี้ยน / สังคีต จันทนะโพธิ.

โดย สังคีต จันทนะโพธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ส533ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ส533ภ] (2).

2. ประวัติศาสตร์ไทย / หลวงวิจิตรวาทการ.

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ว527ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ว527ป] (1).

3. Introductory statistics using SPSS / Herschel Knapp.

โดย Knapp, Herschel.

เลขเรียกหนังสือ: 005.55 K67I 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. ; London, U.K. : Sage, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.55 K67I 2017] (1).

4. Presenting data effectively : communicating your findings for maximum impact / Stephanie D.H. Evergreen.

โดย Evergreen, Stephanie D. H.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4226 E93P 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. ; London, U.K. : Sage, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.4226 E93P 2018] (1).

5. Strategic management in the media : theory to practice / Lucy Kung.

โดย Kung, Lucy.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23068 K96S 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London ; Thousand Oaks, Calif. : Sage, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23068 K96S 2017] (1).

6. Social psychology of emotion / Darren Ellis, Ian Tucker.

โดย Ellis, Darren | Tucker, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 152.4 E47S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London ; Thousand Oaks, Calif : Sage, 2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 152.4 E47S] (1).

7. Understanding psychology / Robert S. Feldman.

โดย Feldman, Robert Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 150 F312U 2015 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 F312U 2015] (1).

8. Analysing English sentences / Andrew Radford.

โดย Radford, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 425 R128A 2016 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 R128A 2016] (1).

9. Introducing second language acquisition / Muriel Saville-Troike and Karen Barto.

โดย Saville-Troike, Muriel | Barto, Karen.

เลขเรียกหนังสือ: 401.93 S267I 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. ; New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.93 S267I 2017] (1).

10. Introduction to parallel computing / Zbigniew J. Czech.

โดย Czech, Zbigniew J.

เลขเรียกหนังสือ: 004.35 C998I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. ; New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.35 C998I] (1).

11. Jazz / Paul O.W. Tanner, David W. Megill.

โดย Tanner, Paul O. W | Megill, David W.

เลขเรียกหนังสือ: 781.6509 T167J 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 13th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.6509 T167J 2019] (1).

12. Computer music instruments : foundations, design and development / Victor Lazzarini.

โดย Lazzarini, Victor.

เลขเรียกหนังสือ: 004 L432C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cham : Springer, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 004 L432C] (1).

13. Fundamentals of music processing : audio, analysis, algorithms, applications / Meinard Muller.

โดย Muller, Meinard.

เลขเรียกหนังสือ: 006.4 M958F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cham : Springer, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 006.4 M958F] (1).

14. Popular music : the key concepts / Roy Shuker.

โดย Shuker, Roy.

เลขเรียกหนังสือ: 781.6403 S562P 2017 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, U.K. ; New York, N.Y. : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 781.6403 S562P 2017] (1).

15. แบบคำฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายอาญา / รวบรวมโดย สนอง แก่นแก้ว.

โดย สนอง แก่นแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05042 ส194บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ปณรัชช, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05042 ส194บ] (2).

16. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร : แนวคิดและกระบวนการ = Curriculum research and development concept and process / ชวลิต ชูกำแพง.

โดย ชวลิต ชูกำแพง.

เลขเรียกหนังสือ: 375.001 ช281ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 375.001 ช281ก] (1).

17. Mechanical ventilation : the essentials / บรรณาธิการ, สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ... [และคนอื่นๆ].

โดย สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา | สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: WF145 ม713 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งประเทศไทย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF145 ม713 2560] (1). Checked out (1).

18. เศรษฐศาสตร์คลินิกเบื้องต้นสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ.

โดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: W74.1 ศ871 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: W74.1 ศ871 2561] (3).

19. อาหารและโภชนาการ : การป้องกันกลไกบกพร่อง / อัญชลี ศรีจำเริญ.

โดย อัญชลี ศรีจำเริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WB400 อ525อ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB400 อ525อ 2561] (3).

20. การพยาบาลผู้ใหญ่ = Adult nursing / ศรัญญา จุฬารี.

โดย ศรัญญา จุฬารี.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 ศ159ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 ศ159ก 2560] (4).