ผลการค้นหาของคุณมี 8 จากทั้งหมด 145238 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง / สุพรรณ ทองคล้อย.

โดย สุพรรณ ทองคล้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911003 ส828ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911003 ส828ส] (1).

2. การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย = The creative perpetuation in Thai poetry / นิตยา แก้วคัลณา.

โดย นิตยา แก้วคัลณา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น577ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น577ก] (2).

3. วรรณคดีศึกษา : จากพื้นผิว ถึงโครงสร้าง สู่อุดมการณ์ / เสาวณิต จุลวงศ์.

โดย เสาวณิต จุลวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ส939ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ส939ว] (2).

4. บุกเบิกสยาม : การสำรวจของพระวิภาคภูวดล (เจมส์ แมคคาร์ธี) พ.ศ. 2424-2436 = Surveying and exploring in Siam : from 1881 to 1893 / เจมส์ แมคคาร์ธี ; สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์, แปล.

โดย สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ | แมคคาร์ธี, เจมส์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ม861บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ม861บ] (2).

5. ประชุมคำให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง : คำให้การชาวกรุงเก่า, คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม, คำให้การขุนหลวงหาวัด / กองบรรณาธิการ, ลัดดาวัลย์ หมุนลี, อุดมลักษณ์ ศรีเทพ.

โดย ลัดดาวัลย์ หมุนลี | อุดมลักษณ์ ศรีเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 ป243 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561ชื่อเรื่องอื่น: คำให้การชาวกรุงเก่า | คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม | คำให้การขุนหลวงหาวัด.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 ป243 2561] (1).

6. แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย / กรุณา รักษวิณ.

โดย กรุณา รักษวิณ.

เลขเรียกหนังสือ: 728.312 ก268น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 728.312 ก268น] (2).

7. สื่อสู่จริยะ = For the better media / สุระชัย ชูผกา.

โดย สุระชัย ชูผกา.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ส856ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เคล็ดไทย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ส856ส] (2).

8. กำเนิดนวนิยายในประเทศไทย : ประวัติวรรณคดีไทยสมัยใหม่ = A critical history of Thai literature / วิภา กงกะนันทน์.

โดย วิภา กงกะนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.913009 ว645ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.913009 ว645ก 2561] (2).