ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ความรู้กฎหมายทั่วไป : คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป = Introduction to law / สมยศ เชื้อไทย.

โดย สมยศ เชื้อไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ส274ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 24 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ส274ค 2561] (2).

2. แนวทางการเขียน คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง สัญญาประนีประนอมยอมความ พร้อมตัวอย่าง / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ส284น 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561ชื่อเรื่องอื่น: แนวทางการเขียน (พร้อมตัวอย่าง) คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง ร้องสอด สัญญาประนีประนอมยอมความ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ส284น 2561] (2).

3. คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

โดย สหธน รัตนไพจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.066 ส447ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561ชื่อเรื่องอื่น: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.066 ส447ค 2561] (2).