ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 104 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. อาชญากรรมและอาชญาวิทยา / อุนิษา เลิศโตมรสกุล, อัณณพ ชูบำรุง.

โดย อัณณพ ชูบำรุง | อุนิษา เลิศโตมรสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 364 อ522อ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364 อ522อ 2561] (2).

82. สานสัมพันธ์ด้วยสันติ : คู่มือการแก้ไขความขัดแย้งอย่างมีพลังและยั่งยืน / มาร์แชล บี. โรเซนเบิร์ก ; ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์, แปล.

โดย ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ | โรเซนเบิร์ก, มาร์แชล บี.

เลขเรียกหนังสือ: 303.69 ร933ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.69 ร933ส] (2).

83. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา / อัจฉรียา ชูตินันทน์.

โดย อัจฉรียา ชูตินันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 364 อ514อ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364 อ514อ 2561] (2).

84. ประเทศจีนบนเส้นทางสังคมนิยม / เจิ้งเชียน, เขียน ; สืบพงศ์ ช้างบุญชู และ พลศักดิ์ เรืองปัญญาโรจน์, แปล.

โดย เจิ้ง, เชียน | สืบพงศ์ ช้างบุญชู | พลศักดิ์ เรืองปัญญาโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 320.951 จ758ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.951 จ758ป] (1).

85. อาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ = The ASEAN miracle a catalyst for peace / กิชอร์ มาฮบูบานี, เจฟฟรี่ ซิงห์, เขียน ; ธีระ นุชเปี่ยม และ ประพิน นุชเปี่ยม, แปล.

โดย ธีระ นุชเปี่ยม | มาห์บูบานี, กิชอร์ | ซิงห์, เจฟฟรี่ | ประพิน นุชเปี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 341.2473 ม551อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.2473 ม551อ] (2).

86. สื่อสู่จริยะ = For the better media / สุระชัย ชูผกา.

โดย สุระชัย ชูผกา.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ส856ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เคล็ดไทย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ส856ส] (2).

87. กฎหมายการแพทย์ : ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว (Informed consent) / วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์, ธนสร สุทธิบดี.

โดย วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์ | ธนสร สุทธิบดี.

เลขเรียกหนังสือ: 344.041 ว574ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.041 ว574ก] (2).

88. หลักปฏิบัติการบังคับคดีแพ่งกฎหมายใหม่ / สุพิศ ประณีตพลกรัง.

โดย สุพิศ ประณีตพลกรัง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 ส832ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 ส832ห] (2).

89. แนวทางการเขียน คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง สัญญาประนีประนอมยอมความ พร้อมตัวอย่าง / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ส284น 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561ชื่อเรื่องอื่น: แนวทางการเขียน (พร้อมตัวอย่าง) คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง ร้องสอด สัญญาประนีประนอมยอมความ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ส284น 2561] (2).

90. แพ่งพิสดาร / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเด็นซ์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 ว559พ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Jurisprudence Group, 2561ชื่อเรื่องอื่น: กฎหมายแพ่งพิสดาร.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 ว559พ 2561] (8).

91. คดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่ / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ | ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ส284ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.043 ส284ค 2561] (2).

92. Infographic ป.อาญา. เล่ม 2, การใช้กฎหมายอาญา, ความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม ฉบับ LawDD / ผู้เรียบเรียง, กฤษณ์ ฤทธิธรรม, นริศรา ทุมมา.

โดย กฤษณ์ ฤทธิธรรม | นริศรา ทุมมา.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ก281อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอเอ็มอาร์ อินโนเวชั่น, 2561ชื่อเรื่องอื่น: ป.อาญา : การใช้กฎหมายอาญา และความผิดที่เกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม | .สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ก281อ] (2).

93. คู่มือเรียนไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ / โดย วาสนา ประชาชนะชัย.

โดย วาสนา ประชาชนะชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ว491ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Life Balance, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ว491ค] (2).

94. 200 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับต้น-กลาง / ผู้เขียน, โทโมโกะ โมริโมโตะ, นาโอโกะ ทากาฮาชิ, ชิเอะ มัทสึโมโตะ ; ผู้แปล, ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์.

โดย โมริโมโตะ, โทโมโกะ | ทากาฮาชิ, นาโอโกะ | มัทสึโมโตะ, ชิเอะ | ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ม946ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561ชื่อเรื่องอื่น: สองร้อยวลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับต้น-กลาง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ม946ส] (4).

95. 210 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับกลาง-สูง / ผู้เขียน, นาโอโกะ ทากาฮาชิ, ชิเอะ มัทสึโมโตะ, ชิซุกะ คุโรอิวะ ; ผู้แปล, เสาวนีย์ ภัทรากาญจน์, ปานชุตา ปานพรหม.

โดย ทากาฮาชิ, นาโอโกะ | มัทสึโมโตะ, ชิเอะ | คุโรอิวะ, ชิซุกะ | เสาวนีย์ ภัทรากาญจน์ | ปานชุตา ปานพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ท374ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561ชื่อเรื่องอื่น: สองร้อยสิบวลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับกลาง-สูง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ท374ส] (4).

96. วรรณคดีศึกษา : จากพื้นผิว ถึงโครงสร้าง สู่อุดมการณ์ / เสาวณิต จุลวงศ์.

โดย เสาวณิต จุลวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ส939ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ส939ว] (2).

97. กำเนิดนวนิยายในประเทศไทย : ประวัติวรรณคดีไทยสมัยใหม่ = A critical history of Thai literature / วิภา กงกะนันทน์.

โดย วิภา กงกะนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.913009 ว645ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.913009 ว645ก 2561] (2).

98. พงศาวดารญี่ปุ่น / ฮิโช ไซโต และ เอลิซาเบธ ลี, เขียน ; ยูปิเตอร์, แปล.

โดย ไซโต, ฮิโช | ลี, เอลิซาเบธ | ยูปิเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 952 ซ953พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 952 ซ953พ] (2).

99. เกียวโต ประวัติศาสตร์พันปี = Kyoto no rekishi / พีรภัทร ห้าวเหิม, เขียน.

โดย พีรภัทร ห้าวเหิม.

เลขเรียกหนังสือ: 952.1864 พ793ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 952.1864 พ793ก] (1).

100. บ้านเรือน ตัวตน คนไทในอินเดีย / ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ... [และคนอื่นๆ].

โดย ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 บ293 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 บ293] (1).