ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 104 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. Introduction to food engineering / R. Paul Singh, Dennis R. Heldman.

โดย Singh, R. Paul | Heldman, Dennis R.

เลขเรียกหนังสือ: 664.02 S617I 2014 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London ; Waltham, Mass. : Academic Press/Elsevier, 2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.02 S617I 2014] (1).

22. Food process engineering and technology / Zeki Berk.

โดย Berk, Zeki.

เลขเรียกหนังสือ: 664 B512F 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London, U.K. ; San Diego, Calif. : Academic Press/Elsevier, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664 B512F 2018] (1).

23. Tone analysis for field linguists / Keith L. Snider.

โดย Snider, Keith L.

เลขเรียกหนังสือ: 414.6 S672T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Tex. : SIL International, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.6 S672T] (1).

24. The categorization of spatial entities in language and cognition / edited by Michel Aurnague, Maya Hickmann, Laure Vieu.

โดย Aurnague, Michel | Hickmann, Maya | Vieu, Laure.

เลขเรียกหนังสือ: 401.9 C357 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Netherlands ; Philadelphia, Pa. : John Benjamins Publishing, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.9 C357] (1).

25. Semantic role universals and argument linking : theoretical, typological, and psycholinguistic perspectives / edited by Ina Bornkessel ... [et al.].

โดย Bornkessel, Ina.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 S471 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 S471] (1).

26. ปาฏิหาริย์แห่งความเงียบ / พศิน อินทรวงค์, เรื่อง.

โดย พศิน อินทรวงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ479ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3444 พ479ป] (1).

27. อิกิเรียว : วิญญาณคนเป็นในวรรณกรรมญี่ปุ่น / อรรถยา สุวรรณระดา.

โดย อรรถยา สุวรรณระดา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.609 อ358อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.609 อ358อ] (1).

28. Industrial organization : theory and issues in competition policy / Juntip Boonprakaikawe.

โดย Juntip Boonprakaikawe.

เลขเรียกหนังสือ: 338.6 J95I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Triple Group, 2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.6 J95I] (1).

29. Martin's physical pharmacy and pharmaceutical sciences : physical chemical and biopharmaceutical principles in the pharmaceutical sciences / editor, Patrick J. Sinko.

โดย Sinko, Patrick J.

เลขเรียกหนังสือ: QV744 M379 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer, c2017ชื่อเรื่องอื่น: Physical pharmacy and pharmaceutical sciences.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV744 M379 2017] (1).

30. Winter's basic clinical pharmacokinetics / Paul M. Beringer.

โดย Beringer, Paul M.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 B511W 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Basic clinical pharmacokinetics.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 B511W 2018] (1).

31. Digital marketing excellence : planning, optimizing and integrating online marketing / Dave Chaffey and P.R. Smith.

โดย Chaffey, Dave | Smith, Paul Russell.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 C433D 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Abingdon ; New York, N.Y. : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 C433D 2017] (1).

32. Thai : an essential grammar / David Smyth.

โดย Smyth, David.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9182421 S667T 2014 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, U.K. ; New York, N.Y. : Routledge/Taylor & Francis Group, 2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9182421 S667T 2014] (1).

33. Principles of public speaking / Kathleen M. German.

โดย German, Kathleen M.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 G373P 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 19th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. ; Abingdon, England : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 G373P 2017] (1).

34. The student's guide to studying psychology / Thomas M. Heffernan.

โดย Heffernan, Thomas M.

เลขเรียกหนังสือ: 150.711 H461S 2016 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: East Sussex, England ; New York, N.Y. : Psychology Press/Taylor &​ Francis Group, 2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150.711 H461S 2016] (1).

35. Introduction to artificial intelligence / Wolfgang Ertel ; translated by Nathanael Black.

โดย Ertel, Wolfgang | Black, Nathanael.

เลขเรียกหนังสือ: 006.3 E73I 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cham, Switzerland : Springer, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.3 E73I 2017] (1).

36. Food microbiology : principles into practice / Osman Erkmen, T. Faruk Bozoglu.

โดย Erkmen, Osman | Bozoglu, T. Faruk.

เลขเรียกหนังสือ: 615.954 E68F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, U.K. ; Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.954 E68F] (2).

37. Principles of food chemistry / John M. deMan ... [et al.].

โดย DeMan, John M.

เลขเรียกหนังสือ: 664 P957 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cham, Switzerland : Springer, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664 P957 2018] (1).

38. Statistics for food scientists : making sense of the numbers / Frank Rossi,Viktor Mirtchev.

โดย Rossi, Frank | Mirtchev, Viktor.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 R831S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London, U.K. ; San Diego, Calif. : Academic Press/Elsevier, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 R831S] (1).

39. กลุ่มครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ = Family group therapy / สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์.

โดย สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 616.89156 ส161ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.89156 ส161ก] (2).

40. โทษประหารชีวิต / สุมนทิพย์ จิตสว่าง.

โดย สุมนทิพย์ จิตสว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 364.66 ส841ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364.66 ส841ท] (2).